Toolkit

  1. Toolkit

Hieronder vind je belangrijke informatie en handvatten voor het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Basisinformatie

Profiel VIPP Babyconnect

Digitale uitwisseling van gegevens in de geboortezorg en de rol van VIPP Babyconnect.

Naar het profiel

Wat gaat er gebeuren?

Animatie over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Waarom is dit nodig en hoe helpt VIPP Babyconnect?

Bekijk animatie

Framework

Het Framework is het startpunt van het programma. Het stelt de kaders om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Naar Framework

Roadmap

De Roadmap of routekaart beschrijft de stappen die nodig zijn voor digitale gegevens-uitwisseling.

Naar de routekaart

Functioneel Ontwerp

In het Functioneel Ontwerp staan de eisen van alle gebruikers rondom digitale gegevensuitwisseling.

Naar Functioneel Ontwerp

Factsheet use cases

Use cases helpen om digitale uitwisseling van gegevens in de geboortezorg te realiseren.

Naar factsheet

Factsheet innovatie- en beheercyclus geboortezorg

Waarom is een innovatie- en beheercyclus essentieel en wat houdt deze cyclus in?

Naar factsheet

Rollen innovatie- en beheercyclus

Binnen de innovatie- en beheercyclus zijn de geboortezorgpartijen betrokken door middel van diverse rollen.

Bekijk hier

Afkortingen en begrippen

In de geboortezorg worden veel afkortingen gebruikt. Een overzicht vind je hier.

Bekijk hier

Eindgebruikers

Visiedocument eindgebruikers

In het visiedocument ‘Samen weten we meer, samen komen we verder’ wordt de visie van VIPP Babyconnect op de rol van eindgebruikers bij veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg uitgelegd.

Naar visiedocument

Special Eindgebruikers aan het roer

In deze special blikken we terug op de resultaten die behaald zijn door samen te werken met de eindgebruikers. Zowel vanuit landelijke- als regionale eindgebruikersgroepen zijn mooie inzichten en activiteiten voortgekomen.

Naar de special

Cliënt aan het woord

Cynthia van Stiphout vertelt over het belang van digitale gegevens- uitwisseling voor cliënten.

Naar video

Regie bij de cliënt

Dorine Veldhuyzen, bestuurder Babyconnect, aan het woord over people-centred care: zorg vanuit de wensen van de cliënt.

Lees artikel

Factsheet eindgebruikersgroepen

Meer informatie over de rol en inzet van de landelijke eindgebruikersgroepen.

Naar factsheet

Infographic eindgebruikersgroepen

Bondige informatie over de rol en de positie van eindgebruikers binnen VIPP Babyconnect.

Naar infographic

Animatie eindgebruikersgroepen

Korte animatie over de rol en de positie van eindgebruikers binnen VIPP Babyconnect.

Naar animatie

Visie

Waarom het anders moet

Gynaecoloog Durk Berks vertelt waarom digitale uitwisseling van gegevens anders kan én moet.

Naar video

Methode & infrastructuur

Onder de motorkap

Animatie over hoe digitale gegevensuitwisseling onder de motorkap werkt.

Bekijk animatie

Infographic modulair ontwerp

Visuele weergave van het modulair ontwerp van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Bekijk infographic

Infographics informatiestromen

Welke weg legt informatie af als je gegevens wil raadplegen of publiceren? Deze infographics laten het zien.

Bekijk infographics

Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

Technische specificaties, kennis en achtergrond- informatie over digitale uitwisseling voor regio’s en leveranciers.

Naar afsprakenstelsel

Factsheet interoperabiliteit

In deze factsheet leggen we in vogelvlucht uit wat interoperabiliteit is en hoe het model werkt.

Naar factsheet

Implementatie

Handreiking communicatie voor regio's

Snel wegwijs in VIPP Babyconnect: voor communicatie-professionals in de regio’s.

Bekijk

Handreiking digitaal platform

Informatie over het gebruik van het digitaal platform voor regio’s.

Bekijk

Mijlpalenplanning

Format waarmee de regionale projectleider voor het hele traject een planning kan maken.

Bekijk

Stakeholdersanalyse

Breng alle belanghebbenden in kaart met behulp van het format van VIPP Babyconnect.

Bekijk

Handreiking bij schrijven van technisch implementatieplan

Deze handreiking beschrijft de onderdelen voor een plan van aanpak en de begroting voor de ICT-techniek.

Bekijk

Werkdocument bij handreiking technisch implementatieplan

Dit werkdocument helpt bij het schrijven van het technisch implementatieplan.

Bekijk

Instructies aanlevering aan Perined vanuit verloskundige informatiesystemen

Een goed ingevuld systeem is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg. Deze instructies helpen hierbij.

Bekijk