Hoe werkt het?

De juiste gegevens op het juiste moment, in te zien door de cliënt en de juiste zorgverlener. Daar werken we aan in de geboortezorg. Twee processen zijn centraal in deze aanpak. Gegevens moeten gepubliceerd en geraadpleegd kunnen worden.

Blijven werken in het eigen systeem

Het uitgangspunt van veilige digitale gegevensuitwisseling is dat de gegevens die een zorgverlener vastlegt door de cliënt of andere zorgverlener ingezien kunnen worden in het eigen systeem. Dat gebeurt via een ingebouwde viewer. Dit is een extra scherm dat geopend kan worden in je systeem, zonder opnieuw te hoeven inloggen. Het vastleggen van gegevens heet publiceren en het inzien van gegevens heet raadplegen.
Zorgverleners kunnen alleen gegevens inzien als de cliënt toestemming geeft. 

Eenheid van taal en zorginformatiebouwstenen

Om op het juiste moment de juiste informatie te kunnen inzien is eenheid van taal nodig en de mogelijkheid om informatie flexibel samen te stellen. Met eenheid van taal herkennen de verschillende softwaresystemen de gegevens die uitgewisseld worden. Om informatie flexibel samen te stellen – en om te kunnen hergebruiken – moet deze in stukjes geknipt worden. Deze stukjes heten zorginformatiebouwstenen (zibs). Hoe de uitwisseling precies werkt, zie je in onderstaande animatie:

Stapsgewijze uitvoering

Het is een hele puzzel om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te verwezenlijken. Het motto van VIPP Babyconnect is daarom ‘Think big, start small’: we werken stapsgewijs aan het einddoel.

Samen met de eindgebruikers en het geboortezorgveld ontdekken we wat werkt. De ontwikkeling van de techniek en het in de praktijk brengen hiervan worden tegelijkertijd – stap voor stap- opgepakt. Dit gebeurt via proof of concepts en voorbeeldimplementaties.

Uitwisseling op kleine schaal in de regio

In de regio Noord Holland Noord zijn verschillende zorgaanbieders op kleine schaal aan de slag gegaan met het onderling uitwisselen van gegevens. Wat er bereikt is en wat de zorgverleners ervan vinden, bekijk je in onderstaande video’s: