Duurzaam Informatiestelsel

  1. Digitale gegevensuitwisseling
  2. Duurzaam Informatiestelsel

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg ook na de subsidieperiode van VIPP Babyconnect (na 2024) te waarborgen, is samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk. Het doel daarbij is dat gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers: cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/onderzoekers.

Blijvende aansluiting bij wensen eindgebruikers

Het doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) is dat de gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Zij zijn de eindgebruikers van de beschikbare data en hebben de informatie nodig. Cliënten willen gemakkelijk zelf hun (medische) gegevens kunnen inzien. Zorgverleners en zorgorganisaties hebben gegevens op het juiste moment en op de juiste plaats nodig om naadloos aansluitende zorg te kunnen bieden aan elke zwangere, elk kind en elk gezin. Daarnaast hebben data-analisten en onderzoekers actuele en betrouwbare data nodig voor toekomstige verbetering van de geboortezorg.

Borging van uitkomsten VIPP Babyconnect

De aanzet tot het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is gegeven door stichting CareCodex. Het ministerie van VWS gaf CareCodex in 2019 opdracht om samen met partijen in de geboortezorg afspraken te maken over blijvende verbetering van de digitale gegevensuitwisseling na voltooiing van het programma VIPP Babyconnect en daarmee te zorgen voor de lange termijn borging.

Het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is naar verwachting eind 2024 operationeel en wordt door CareCodex overgedragen aan de geboortezorgpartijen.

Neem voor meer informatie en vragen contact op met de initiatiefnemers via functioneelbeheer@geboortezorg.org