Factsheet interoperabiliteit

  1. Toolkit
  2. Factsheet interoperabiliteit

Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Daarvoor moeten systemen, afspraken en randvoorwaarden op elkaar aansluiten.
Dat noem je ook wel interoperabiliteit.

;

Interoperabiliteit is de mogelijkheid van zelfstandige, niet gelijke organisaties, partijen, eenheden, systemen of individuen om met elkaar samen te werken, te communiceren en informatie uit te wisselen. Meer hierover vind je in de factsheet.