Afkortingen en begrippen

  1. Toolkit
  2. Afkortingen en begrippen

In de geboortezorg en ICT worden veel afkortingen en begrippen gebruikt. In onderstaande lijst vind je termen die gebruikt worden in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg, de beleidsregel en de overige documenten.

Wat is authenticatie en wat houdt autorisatie in? Wat is het CPZ en wat doet het Informatieberaad Zorg? En welke rol speelt de RSO bij digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg? Dit en veel meer begrippen, termen en afkortingen vind je in de lijst.