Afkortingen en begrippen

In het VIPP Babyconnect vind je de lijst met afkortingen en begrippen die gebruikt worden op de website van Babyconnect, in de beleidsregel en de overige documenten.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.