Profiel Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

  1. Toolkit
  2. Profiel Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is een set van afspraken over hoe partijen in de geboortezorg samen blijven werken aan digitale gegevensuitwisseling die aansluit op de dagelijkse praktijk.

;

Het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg werkt volgens vijf ontwerpprincipes en door inzet van een continue innovatie- en beheercyclus met betrokkenheid van de eindgebruikers, waaronder cliënten en zorgverleners, en andere betrokken partijen. Het doel is duurzame gegevensuitwisseling voor de best mogelijke geboortezorg, nu en in de toekomst.

Dit document geeft informatie over het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg.