Framework

  1. Toolkit
  2. Framework

Het Framework vormt het startpunt van het VIPP-programma en stelt kaders om tot een gezamenlijke aanpak te komen die voor de gehele (geboorte)zorg werkt.

Het Framework is tot stand gekomen in opdracht en onder regie van het ministerie van VWS in samenwerking met CPZ, Perined en Nictiz. Het Framework is opgesteld door Stichting CareCodex.

De naam van het document is voluit ‘FRAMEWORK 2018 – 2022 REALISATIE DIGITAAL INFORMATIE DELEN IN GEBOORTEZORG NEDERLAND’. Vanwege de verlenging van VIPP Babyconnect tot en met 2024 gelden deze kaders echter nog steeds.

Documenten en handboeken

Om de implementatie van gegevensuitwisseling in de geboortezorg in de regio’s mogelijk te maken, werkt het programmabureau van VIPP Babyconnect met verschillende documenten en handboeken. Deze hebben ieder een ander focuspunt:

Framework

Het startdocument van VIPP Babyconnect. Het stelt de kaders om tot een gezamenlijke aanpak voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te komen.>>>

Functioneel ontwerp

Hierin staan de eisen van alle gebruikers over digitale gegevensuitwisseling centraal: wat willen zij op welk moment zien.>>>

Roadmap 2021-2023

Hierin staan de stappen die nodig zijn om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken. De Roadmap geeft inzicht wat er de komende jaren gedaan moet worden.>>>

Afsprakenstelsel

Om digitale gegevensuitwisseling te bereiken is interoperabiliteit nodig. Dit stelsel bevat technische specificaties, veel kennis en achtergrondinformatie hiervoor.>>>