Stakeholdersanalyse

  1. Toolkit
  2. Stakeholdersanalyse

Bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling heb je met vele partijen te maken. Deze moeten betrokken, geïnformeerd en soms overtuigd worden. Een stakeholdersanalyse helpt hierbij.

Belanghebbenden in kaart

Met een stakeholdersanalyse heb je de belanghebbenden in kaart. Het programmabureau heeft een format gemaakt voor regionale partnerschappen om te gebruiken. Het is belangrijk om te beseffen dat een stakeholdersanalyse niet vast staat. Verhoudingen, belangen en partijen kunnen verschuiven. Neem daarom de analyse regelmatig onder de loep.