Handreiking communicatie voor regio’s

Deze handreiking is voor communicatieprofessionals die aan de slag gaan met communicatie over de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in hun regio. 

In dit document vind je:
– Beknopte achtergrondinformatie over VIPP Babyconnect,
– Boodschappen & gebruikte termen,
– Beeldmateriaal, kanalen,
– Hulpmiddelen voor de communicatie in de regio,
– Informatie over onderlinge afstemming over de communicatie en
– Tips &tricks.

Het doel van dit document is de communicatieadviseur/medewerker (en projectleider) van de regio wegwijs maken in VIPP Babyconnect en het aanreiken van tips, tricks en voorbeelden/middelen om de communicatie in de regio zo goed mogelijk in te kunnen vullen.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Ellen Jongkind, communicatiemanager.

12 + 8 =