Eindgebruikers

  1. Samen bouwen
  2. Eindgebruikers

De geboortezorg draait om samenwerking tussen diverse zorgverleners, zorgspecialismen en de cliënten. Om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren, is betrokkenheid van alle eindgebruikers nodig.

Samen werken aan oplossingen

Bij veilige digitale gegevensuitwisseling speelt de eindgebruiker een essentiële rol. Door met de eindgebruiker samen te werken aan oplossingen die aansluiten op de praktijk, ontstaat er draagvlak. Input en feedback van de eindgebruikers is daarom van groot belang.

Eindgebruikersgroepen

Om tot een gezamenlijke aanpak te komen die door alle betrokken partijen omarmd wordt, zijn er vier verschillende eindgebruikersgroepen opgericht:

In deze groepen worden de kaders van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg vormgegeven.

Meedenken in eindgebruikersgroepen

Wil jij meewerken aan en meedenken over veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg? Sluit je dan aan bij één van de eindgebruikersgroepen. Wil je deelnemen? Neem dan contact op het programmabureau via info@carecodex.org.

Eindgebruikers blijvend betrekken

Eindgebruikers permanent een stem geven in de geboortezorg. Daar wordt tijdens de looptijd van VIPP Babyconnect aan gewerkt. Het doel: een eindgebruikersorganisatie waarin diversiteit, verbinding, samenwerking en betrokkenheid kenmerkend zijn. Met alle partijen in de geboortezorg zorgen we dat eindgebruikers betrokken zijn en blijven bij veilige digitale gegevensuitwisseling en toekomstige innovaties.

Regionaal en landelijk

Werken vanuit het perspectief van de eindgebruikers is één van de kaders van VIPP Babyconnect. Daarbij is het belangrijk dat de toegang tot data en de regie bij de cliënt ligt. Eindgebruikers worden zowel op regionaal als op landelijk niveau betrokken. De landelijke eindgebruikersgroepen worden aangevuld met eindgebruikers vanuit de deelnemende regionale partnerschappen. In de regio denken en beslissen eindgebruikers mee over de regionale oplossing. Overkoepelende thema’s en onderwerpen, zoals privacy, de pgo en toetsing, komen aan bod in de landelijke eindgebruikersgroepen.