Eindgebruikers aan het roer

  1. Toolkit
  2. Eindgebruikers aan het roer

Ons uiteindelijke doel met VIPP Babyconnect? Eindgebruikers kunnen als regisseur het initiatief nemen en zijn bevoegd om eindbeslissingen te nemen.
Want met eindgebruikers aan het roer wordt veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg echt mogelijk. Daarbij gaan we uit van de zorg die rondom de cliënt georganiseerd wordt; ook wel netwerkzorg genoemd.

Binnen VIPP Babyconnect hebben we de eindgebruikersgroepen in vier groepen verdeeld:

  1. Cliënten/Patiënten
  2. Zorgverleners
  3. Zorgorganisaties en zorgnetwerken
  4. Data-analisten en onderzoekers

Hoe we samen met eindgebruikers aan digitale gegevensuitwisseling werken zie je in deze animatie.

Deze special blikt terug op de resultaten die behaald zijn door samen te werken met de eindgebruikers. Zowel vanuit landelijke- als regionale eindgebruikersgroepen zijn mooie inzichten en activiteiten voortgekomen. We delen achtergrondinformatie met o.a. het visiedocument en we blikken vooruit op 2023.

Laten we met elkaar de eindgebruikers aan het roer houden en veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg ook in 2023 weer een stap verder brengen. Ik hoop dat de voorbeelden in deze special hiertoe inspireren.