Infographic Architectuur

In deze infographic wordt het modulair ontwerp beschreven. In het VIPP Babyconnect afsprakenstelsel vind je de uitleg van de verschillende modules.