Infographics informatiestromen

  1. Toolkit
  2. Infographics informatiestromen

VIPP Babyconnect ondersteunt de geboortezorg bij de landelijke invoering van digitale gegevensuitwisseling. Een onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een werkbare aanpak om de uitwisseling in de praktijk te verwezenlijken.

Het gaat om de informatiedeling tussen cliënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. Hoe zit dit eigenlijk in elkaar? Hoe werkt informatie-uitwisseling onder de motorkap wanneer je als cliënt of zorgverlener gegevens wilt raadplegen of publiceren?

De onderstaande infographics tonen hoe de informatiestromen en de modulaire aanpak eruit zien. Meer informatie vind je in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg.