Ondersteuning voor regio’s

  1. Implementatie
  2. Ondersteuning voor regio's

Regionale partnerschappen (regio’s) die aan de slag gaan met de implementatie kunnen rekenen op de ondersteuning van het programmabureau. Welke ondersteuning dat is en welke partnerschappen er zijn, lees je op deze pagina.

De regionale partnerschappen

Ondersteuning door VIPP Babyconnect

b3lineicon|b3icon-controls||Controls

Projectvoorgang

Regelmatig hebben we contact met projectleiders over o.a. hoe het project verloopt, de planning, welke kennis is opgedaan en nog ontbreekt, en hoe de communicatie verloopt.

b3lineicon|b3icon-mediacl-gear||Mediacl Gear

Technische implementatie

Projectleiders kunnen terecht voor al hun technische vragen. We geven hulp op maat en trainingen over o.a. het afsprakenstelsel. Met leveranciers maken we landelijke afspraken.

b3lineicon|b3icon-quill||Quill

Financiële administratie

De financiële administratie kan gedaan worden door CareCodex, de stichting die VIPP Babyconnect uitvoert. Ook ondersteunen we door contracten door te nemen.

b3lineicon|b3icon-group-round||Group Round

Kennisdeling

Iedere maand organiseren we projectleiders- en themabijeenkomsten. We geven trainingen en presentaties, en regio’s kunnen e-learning volgen. Regionale partnerschappen kunnen kennis delen en opdoen via het digitaal platform en het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg.

b3lineicon|b3icon-heart-care||Heart Care

Betrekken eindgebruikers

De eindgebruikers van digitale gegevensuitwisseling hebben een bepalende stem in hoe de uitwisseling eruit komt te zien. De regionale partnerschap betrekt eindgebruikers bij een passende oplossing in hun regio. VIPP Babyconnect ondersteunt hierbij.

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

contact

Heb je een vraag?

Bel dan naar 085-3012941 of mail naar info@carecodex.org.