Home » Nieuws

Nieuws

Bijeenkomst voor zorgorganisaties op 4 februari

Wat betekent digitale gegevensuitwisseling voor mijn organisatie? Deze vraag staat centraal tijdens een gebruikersbijeenkomst voor zorgorganisaties die Babyconnect op dinsdagmiddag 4 februari organiseert. Deze bijeenkomst is geschikt voor beleidsmakers, bestuurders en...

De basis op orde tijdens Whole System in the Room

  Babyconnect helpt de geboortezorg bij het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling, voor de zwangere, de zorgverlener, de zorgorganisatie en de statistiek beheerder/onderzoeker.  Een struikelblok is het probleemloos aanleveren van gegevens aan Perined. Deze...

Start Pilot Young Coders

  Binnen het actieprogramma Babyconnect hebben wij met een groot aantal partijen geconstateerd dat we tegen een ICT capaciteitstekort aanlopen. Dit tekort zit hem op het gebied van mankracht en expertise. Stichting Carecodex en Young Coders BV hebben daarom het...

Tweede subsidieronde start op 1 februari

Vanaf 1 februari start de tweede subsidieronde om digitale gegevensuitwisseling te realiseren in de regio. Wil jij hiermee aan de slag? Neem dan contact op met programmamanager Susan Osterop van het programmabureau Babyconnect, s.osterop@carecodex.org of 06 –...

De gebruikersgroepen in 2020

Een gebruikersgroep cliënten, veel informatie over de wensen van vrouwen over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, aanvullingen voor de use cases. Allemaal opbrengsten uit 2019 die samen met gebruikers zijn gerealiseerd. De goede stappen die in 2019 zijn...

Studenten verloskunde werken aan opdracht bij Babyconnect

 Drie studenten verloskunde hebben zich binnen twee maanden tijd verdiept in een kort onderzoek bij actieprogramma Babyconnect. Hun hoofdvraag was: Hoe kan Babyconnect verder inspelen op de huidige stand van zaken omtrent digitale gegevensuitwisseling? Het resultaat...

Gebruikersgroepen Babyconnect krijgen vorm

Een gebruikersgroep cliënten én veel informatie over de wensen van vrouwen over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dat heeft de samenwerking tussen IKONE en Babyconnect opgeleverd. Met de uitkomsten van de samenwerking zijn we dichterbij ons doel...

Bekijk terug: webinar over hoe te starten

Bekijk terug: webinar   Hoe kun je in je regio starten met digitale gegevensuitwisseling? Dit was de centrale vraag van het Babyconnect webinar op maandag 9 december. Vragen zoals: waarom is het belangrijk om gegevens te delen? Met wie kun je samenwerken? Wat...

Aan de slag met digitale gegevensuitwisseling

Wil jij in jouw regio aan de slag met digitale gegevensuitwisseling, dan kun je gebruik maken van de subsidieregeling van het ministerie van VWS. De subsidie kan worden aangevraagd in drie periodes. De eerste ronde is voorbij. Op 1 februari 2020 start de tweede ronde....

Uitlegvideo: hoe werkt digitale gegevensuitwisseling?

“Hoe werkt het nu precies, dat gegevens uitwisselen?” Deze vraag krijgen we regelmatig te horen. Om deze vraag zo helder mogelijk te beantwoorden hebben we een animatie gemaakt. Hierin wordt, aan de hand van een usecase, uitgelegd hoe de methode onder de motorkap...

Geslaagde cliënt experience day

De cliënt stond op dinsdag 29 oktober bij Babyconnect in het middelpunt. Tijdens de cliënt experience day die Babyconnect en IKONE samen organiseerden, deelden twee vrouwen hun verhaal van de geboorte van hun eerste kind met zorgverleners. Met welke zorgdisciplines...

Share This