Home » Nieuws

Nieuws

“Je moet vaak opnieuw het hele verhaal vertellen”

Bas de Bruijn en Anna Woudstra zijn de ouders van Romy (21 maanden) en Maeve (7 weken). Ze hebben heel wat ervaring met het uitwisselen van gegevens. Zo zijn ze verhuisd, hebben tijdens de zwangerschap een lange reis gemaakt én zijn gewisseld van verloskundige...

De zwangere en kersverse moeder centraal

Om ervoor te zorgen dat de wensen van gebruikers voorop staan, is het belangrijk dat cliënten en patiënten meedenken en meebeslissen over hoe gegevens gedeeld mogen worden en hoe dit delen moet werken. Om zwangere of kersverse moeders te betrekken werkt Babyconnect...

Is uw UZI-certificaat up to date? Of heeft u er geen?

UZI servercertificaten die afgegeven zijn vóór 1 januari 2018 moeten per direct vervangen worden. Het huidige certificaat voldoet niet meer aan de basiseisen voor veilig gebruik. Praktijken die nog geen UZI servercertificaat hebben en deze wel nodig hebben, moeten...

Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld september

Babyconnect organiseert iedere eerste donderdag van de maand een ontbijtsessie met medewerkers van de partijen die betrokken zijn bij digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De uitgangspunten zijn dat we elkaar leren kennen, uitwisselen welke ontwikkelingen...

Sessie met patiëntexperts van IKONE

“Digitale gegevensuitwisseling is broodnodig” en “positief dat je zelf aan het stuur zit en zelf ook de informatie hebt die de arts heeft” zijn reacties van patiëntexperts op programma Babyconnect . Samen met IKONE betrekt Babyconnect cliënten/patiënten bij het...

Stichting CareCodex versterkt raad van toezicht en raad van bestuur

Stichting CareCodex heeft haar raad van toezicht uitgebreid met lid Manuela Spaninks en voorzitter Rinus van Riel. De zittende leden René Glas, Anoeska Mosterdijk en Durk Berks zijn aangebleven. Sonia Jennings is per 1 augustus benoemd als lid raad van bestuur naast...

Subsidie kan aangevraagd worden!

VWS stelt vanaf maandag 1 juli een subsidie beschikbaar voor verbetering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg. De ondersteuning bedraagt maximaal 88.200 euro per VSV of IGO dat bij een zogenoemd regionaal partnerschap is aangesloten. Waar je aan...

Aanlevering LVR1-gegevens

Het is momenteel niet mogelijk om de zogenaamde LVR1 (landelijke verloskundige registratie)-gegevens aan te leveren. Er komt een nieuwe, eenvoudiger aanlevermethode beschikbaar in de tweede helft van dit jaar, ruim voor de verplichte aanlevering aan het Zorginstituut....

Verkenning screensprogramma’s en Babyconnect

Samen met RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek organiseerde Babyconnect op dinsdag 11 juni jl. een gebruikersbijeenkomst met zorgverleners. Tijdens deze sessie hebben we met elkaar verkend hoe de screeningsprogramma’s zoals DEP-SEO, PSIE, NHS en NGS* in relatie staan...

Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld juni

Iedere eerste donderdag van de maand organiseert Babyconnect een ontbijtsessie met medewerkers van de partijen die betrokken zijn bij digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De uitgangspunten zijn dat we elkaar leren kennen, uitwisselen wat er speelt in het...

Share This