Nieuws

Hoe werken Utrecht en Friesland aan de subsidieaanvraag?

Hoe werken Utrecht en Friesland aan de subsidieaanvraag?

De regio’s Utrecht (ROS Raedelijn) en Friesland (ROS Friesland) deelden tijdens de digitale informatiebijeenkomst voor (toekomstig) projectleiders op 20 oktober hun ervaringen over de voorbereiding op de subsidieaanvraag VIPP Babyconnect. Door het...

Lees meer
Partijen bijgepraat tijdens veldondersteunersoverleg

Partijen bijgepraat tijdens veldondersteunersoverleg

Tijdens het maandelijkse veldondersteunersoverleg praten partijen uit de geboortezorg elkaar bij over de ontwikkelingen uit het veld. Tijdens het overleg op donderdag 1 oktober werd onder meer gesproken over het afstemmingsoverleg dat...

Lees meer
Regio’s weten digitaal vragenuur te vinden

Regio’s weten digitaal vragenuur te vinden

Sinds begin september kunnen mensen uit de regio’s ons ook benaderen via een digitaal vragenuur als ze vragen hebben over VIPP Babyconnect. Tijdens dit uur op maandagochtend van 9.30-10.30 uur beantwoorden de medewerkers van het ondersteuningsteam...

Lees meer
Stand van zaken regio’s en vooruitblik VIPP Babyconnect

Stand van zaken regio’s en vooruitblik VIPP Babyconnect

Regelmatig krijgen we de vraag hoe het ervoor staat met de regio’s en de subsidieaanvraag. In dit artikel gaan we hierop in én vertellen we wat er in de nabije toekomst op stapel staat. Stand van zaken subsidieaanvraagNu regio Rijnmond als tweede...

Lees meer
Nieuwe stappen gezet in de techniek

Nieuwe stappen gezet in de techniek

De afgelopen periode zijn er de nodige stappen gezet op het gebied van techniek. Hierdoor komt de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg weer een stukje dichterbij.  FHIR-profielen gepubliceerd en consultatieronde geopend...

Lees meer
Gebruikers leveren waardevolle input

Gebruikers leveren waardevolle input

Digitale post-its in alle kleuren en maten werden geplakt tijdens de gebruikersgroepen voor cliënten en zorgverleners van begin september. De cliënten gingen verder met hun wensen voor de persoonlijke gezondheidsomgeving terwijl de zorgverleners...

Lees meer
Veel te bespreken tijdens veldondersteunersoverleg

Veel te bespreken tijdens veldondersteunersoverleg

Na een maand stil te hebben gelegen vanwege de vakantieperiode, pikten we op 3 september de draad weer op met het maandelijkse veldondersteunersoverleg. De deelnemende partijen bleken niet stil te hebben gezeten en er viel dan ook voldoende te...

Lees meer
Artikel over VIPP Babyconnect in Zorgvisie

Artikel over VIPP Babyconnect in Zorgvisie

Het blad Zorgvisie interviewde onze programmamanager Susan Osterop over het belang van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en hoe VIPP Babyconnect hieraan bijdraagt: 'Alle zorgverleners werken met elkaar samen, behalve op digitaal...

Lees meer
Nieuwe documenten en tools beschikbaar voor regio’s

Nieuwe documenten en tools beschikbaar voor regio’s

Op de website (toolkit) hebben we de afgelopen periode nieuwe documenten en tools voor geboortezorgregio's gepubliceerd. Hieronder vind je een overzicht: Factsheet over gebruikersgroepen Gebruikers spelen een centrale rol in VIPP Babyconnect....

Lees meer
Gebruikersgroepen in september weer aan de slag

Gebruikersgroepen in september weer aan de slag

In september komen alle gebruikersgroepen van VIPP Babyconnect weer digitaal bij elkaar. De groepen gaan tijdens hun bijeenkomst aan de slag met de doelen van het Informatieberaad Zorg. Dit doen we vanuit de praktijk: wat zijn de wensen van...

Lees meer
Online demo uitwisseling geboortezorggegevens naar PGO

Online demo uitwisseling geboortezorggegevens naar PGO

In juli 2020 kregen deelnemers in de gebruikersgroep cliënten te zien hoe gegevens van een zorgverlenerssysteem met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werden uitgewisseld. Diezelfde gegevens kunnen ook gedeeld worden tussen zorgverleners...

Lees meer
Wekelijks digitaal vragenuur over subsidieaanvraag

Wekelijks digitaal vragenuur over subsidieaanvraag

Ben jij bezig met het schrijven van een subsidieaanvraag VIPP Babyconnect en heb je hulp nodig? Neem dan contact op met het Babyconnect ondersteuningsteam tijdens het wekelijkse digitaal vragenuur! Vanaf 24 augustus a.s. staan we iedere maandag van...

Lees meer
Veel animo voor uitleg techniek op bijeenkomst 21 juli

Veel animo voor uitleg techniek op bijeenkomst 21 juli

Er was veel animo om meer te weten te komen over de technische oplossingen die onlangs verwezenlijkt zijn. Ruim 30 mensen namen op 21 juli jl. deel aan de online themabijeenkomst hierover. De aanwezigen waren vooral (technisch) projectleiders van...

Lees meer
Veel beweging in de regio’s

Veel beweging in de regio’s

is Iedere eerste donderdag van de maand komen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Op 2 juli jl. was dit wederom een digitale bijeenkomst. Er is veel beweging in de...

Lees meer
Kennis en techniek voor VIPP Babyconnect is beschikbaar

Kennis en techniek voor VIPP Babyconnect is beschikbaar

Vanaf 1 juli kunnen de regio’s aan de slag met de kennis en techniek die beschikbaar is voor de technische implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De afgelopen periode is er achter de schermen door veel betrokken...

Lees meer
Test- en validatieomgeving InteropLAB inzetbaar

Test- en validatieomgeving InteropLAB inzetbaar

Leveranciers en regionale partnerschappen die bezig zijn met het ontwikkelen van de techniek voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, kunnen vanaf 1 juli gebruikmaken van de Babyconnect-omgeving van InteropLAB. In deze test- en...

Lees meer
Geslaagde kick-off bijeenkomsten Noord-Holland Noord

Geslaagde kick-off bijeenkomsten Noord-Holland Noord

Meer dan 60 zorgverleners en IT-professionals in de geboortezorg woonden op maandag 22 en donderdag 25 juni de kick-off bijeenkomsten van Babyconnect Noord-Holland Noord bij. Deze bijeenkomsten, verzorgd door ZONH en het landelijk programmabureau...

Lees meer
Aanpassingen in beleidsregel VIPP Babyconnect

Aanpassingen in beleidsregel VIPP Babyconnect

De beleidsregel is op enkele punten aangepast. De aanpassingen zijn tot stand gekomen door opgedane ervaringen en inzichten én in overleg met diverse betrokken partijen en met het ministerie van VWS.  De belangrijkste wijzigingen zijn de verlenging...

Lees meer
Ondersteuningsteam biedt hulp aan regio’s

Ondersteuningsteam biedt hulp aan regio’s

Regionale partnerschappen hebben behoefte aan intensievere ondersteuning bij de aanvraag van de subsidie en de implementatie van VIPP Babyconnect. Met een ondersteuningsteam geeft het programmabureau hier gehoor aan. Het team bestaat uit Susan...

Lees meer
Zorgverleners nemen een kijkje in de toekomst

Zorgverleners nemen een kijkje in de toekomst

De deelnemers aan de gebruikersgroep zorgverleners op dinsdag 9 juni namen een kijkje in de toekomst. Tijdens deze online bijeenkomst kregen ze meer informatie over het raadplegen van gegevens en zagen ze hoe dat er mogelijk uit gaat zien. “Wat...

Lees meer
Veldondersteunersoverleg 4 juni 2020

Veldondersteunersoverleg 4 juni 2020

Op donderdag 4 juni jl. organiseerden we het maandelijks veldondersteunersoverleg. In dit digitale overleg praatte programmamanager Susan Osterop de deelnemers bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling....

Lees meer
Regio Noord-Holland Noord als eerste van start

Regio Noord-Holland Noord als eerste van start

Zorgverleners betrokken bij de geboortezorg in de regio Noord-Holland Noord hebben de handen ineengeslagen. Na de toekenning van de VIPP Babyconnect subsidie door het ministerie van VWS gaan zij de komende jaren aan de slag met de implementatie met...

Lees meer
Gebruikersgroep cliënten maakt kennis met PGO

Gebruikersgroep cliënten maakt kennis met PGO

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)? Wat kun je ermee? En welke functionaliteiten en gegevens wil je zien in jouw PGO? Deze en meer vragen kwamen aan bod tijdens de gebruikersgroep cliënten. Samen met MedMij werd een programma...

Lees meer
Update subsidierondes

Update subsidierondes

Eerder kondigden we al aan dat er wordt gewerkt aan twee extra subsidierondes. De subsidieronde in november/december 2020 is niet de laatste mogelijkheid om in te schrijven op het VIPP Babyconnect. In 2021 kunnen regio’s nog in twee periodes een...

Lees meer
Bijeenkomst veldondersteuners mei 2020

Bijeenkomst veldondersteuners mei 2020

Kort maar krachtig! Iedere eerste donderdag van de maand komen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Op 7 mei was dit weer een digitale bijeenkomst. De vragen die spelen...

Lees meer
Digitale bijeenkomst over VIPP Babyconnect

Digitale bijeenkomst over VIPP Babyconnect

Op vrijdag 24 april organiseerden we een digitale bijeenkomst met 14 (potentiële) projectleiders van een ROS-netwerk of die werken in een geboortezorgregio. De deelnemers zijn momenteel aan het verkennen om te starten met digitale...

Lees meer
Aandacht voor VIPP Babyconnect in Kraamsupport magazine

Aandacht voor VIPP Babyconnect in Kraamsupport magazine

Kraamsupport, vakblad voor kraamverzorgenden, publiceerde in hun laatste nummer een uitgebreid artikel over Babyconnect. In dit artikel legt Susan Osterop, onze programmamanager, uit wat het VIPP programma doet en hoe het programmabureau...

Lees meer
Veldondersteunersbijeenkomsten maart & april

Veldondersteunersbijeenkomsten maart & april

De dagelijkse werkelijkheid was ineens heel anders. Opeens werkten we dankzij de corona-uitbraak vanaf 13 maart allemaal thuis en is een kort verslag van het veldondersteunersoverleg van 5 maart even blijven liggen. Hieronder vind je een korte...

Lees meer
Handboek Technische Architectuur beschikbaar

Handboek Technische Architectuur beschikbaar

Vanaf nu kun je het Handboek Technische Architectuur raadplegen op onze site. Het beschrijft hoe gegevensuitwisseling gerealiseerd kan worden en legt daarmee de nadruk op de onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel: applicaties en IT...

Lees meer
Usecases verder vormgegeven met input van zorgverleners

Usecases verder vormgegeven met input van zorgverleners

Veel zorgverleners dachten in december 2019 mee over de use cases die VIPP Babyconnect gebruikt. Met de informatie die de gebruikersgroep gaf, wordt op dit moment achter de schermen hard gewerkt. Zo sluit digitale gegevensuitwisseling in de...

Lees meer
Extra subsidierondes

Extra subsidierondes

Een aantal regio’s vraagt zich af of eind 2020 echt de laatste mogelijkheid is om de subside aan te vragen. Daarom is het programmabureau hierover in gesprek gegaan met het ministerie van VWS. Juist in deze drukke tijden willen we dat elke regio de...

Lees meer
Bereikbaarheid VIPP-programma Babyconnect aangepast

Bereikbaarheid VIPP-programma Babyconnect aangepast

In verband met de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coranavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen, heeft het programmabureau van VIPP Babyconnect haar bereikbaarheid aangepast. Vanaf maandag 16 maart werken onze...

Lees meer
Stichting CareCodex is CRKBO geregistreerd

Stichting CareCodex is CRKBO geregistreerd

Stichting CareCodex, die VIPP Babyconnect uitvoert, voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is in maart geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen. Hiermee is Stichting CareCodex geregistreerd....

Lees meer
Bijeenkomst veldondersteuners februari

Bijeenkomst veldondersteuners februari

Iedere eerste donderdag van de maand komen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen op het kantoor van Babyconnect. De uitgangspunten van dit zogenaamde veldondersteunersoverleg zijn dat we delen wat er speelt...

Lees meer
Eerste gebruikersgroepen in 2020 achter de rug

Eerste gebruikersgroepen in 2020 achter de rug

De eerste bijeenkomsten van gebruikersgroepen in 2020 zijn achter de rug. Tijdens de E-healthweek trapten we af met de eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep cliënten en een week daarna was het de beurt aan de gebruikersgroep zorgorganisaties....

Lees meer
Regionale bijeenkomsten over digitale gegevensuitwisseling

Regionale bijeenkomsten over digitale gegevensuitwisseling

Uitstel bijeenkomsten VIPP Babyconnect on tour Vanwege het coronavirus zijn de bijeenkomsten van de VIPP Babyconnect on tour die gepland stonden in april, uitgesteld. Wij hopen in september alsnog nieuwe bijeenkomsten te kunnen gaan organiseren....

Lees meer
Even voorstellen: Jolande Voorma

Even voorstellen: Jolande Voorma

Mijn naam is Jolande Voorma-Kanters en ik ben sinds november 2018 betrokken bij Babyconnect als officemanager. Hiervoor werkte ik bij CPZ. Mijn roots liggen in de bouwwereld, waar ik 14 jaar heb gewerkt, maar helaas werd mijn baan weggesaneerd...

Lees meer
VIPP Babyconnect aanwezig op bijeenkomst Kansrijke Start

VIPP Babyconnect aanwezig op bijeenkomst Kansrijke Start

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Het verslag van de deze bijeenkomsten én de gebruikte presentaties vind je hier.  Ieder kind verdient een optimale kans Morgen vindt een landelijke bijeenkomst over Kansrijke Start plaats. De dag is...

Lees meer
Bijeenkomst voor zorgorganisaties op 4 februari

Bijeenkomst voor zorgorganisaties op 4 februari

Wat betekent digitale gegevensuitwisseling voor mijn organisatie? Deze vraag staat centraal tijdens een gebruikersbijeenkomst voor zorgorganisaties die Babyconnect op dinsdagmiddag 4 februari organiseert. Deze bijeenkomst is geschikt voor...

Lees meer
De basis op orde tijdens Whole System in the Room

De basis op orde tijdens Whole System in the Room

Babyconnect helpt de geboortezorg bij het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling, voor de zwangere, de zorgverlener, de zorgorganisatie en de statistiek beheerder/onderzoeker.  Een struikelblok is het probleemloos aanleveren van gegevens...

Lees meer
Start Pilot Young Coders

Start Pilot Young Coders

Binnen het actieprogramma Babyconnect hebben wij met een groot aantal partijen geconstateerd dat we tegen een ICT capaciteitstekort aanlopen. Dit tekort zit hem op het gebied van mankracht en expertise. Stichting Carecodex en Young Coders BV hebben...

Lees meer
Kennismaken met Sonia Jennings

Kennismaken met Sonia Jennings

Ik ben Sonia Jennings, bestuurder bij Babyconnect. Als bestuurder en adviseur ben ik al geruime tijd werkzaam in de zorg, met name in de eerstelijn. Ervaring in geboortezorg heb ik door betrokkenheid in het verleden bij diverse regio’s die aan de...

Lees meer
Ontmoet Mark de Lange

Ontmoet Mark de Lange

Mijn naam is Mark de Lange. Als inkoopadviseur begeleid ik het programma Babyconnect bij het maken van contractuele afspraken met de leveranciers, die een bijdrage leveren aan de uitvoering van dit programma. Ik doe dat in deeltijd vanuit mijn...

Lees meer
Tweede subsidieronde start op 1 februari

Tweede subsidieronde start op 1 februari

Vanaf 1 februari start de tweede subsidieronde om digitale gegevensuitwisseling te realiseren in de regio. Wil jij hiermee aan de slag? Neem dan contact op met programmamanager Susan Osterop van VIPP-programma Babyconnect, via info@carecodex.org....

Lees meer
De gebruikersgroepen in 2020

De gebruikersgroepen in 2020

Een gebruikersgroep cliënten, veel informatie over de wensen van vrouwen over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, aanvullingen voor de use cases. Allemaal opbrengsten uit 2019 die samen met gebruikers zijn gerealiseerd. De goede...

Lees meer
Gebruikersgroepen Babyconnect krijgen vorm

Gebruikersgroepen Babyconnect krijgen vorm

Een gebruikersgroep cliënten én veel informatie over de wensen van vrouwen over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dat heeft de samenwerking tussen IKONE en Babyconnect opgeleverd. Met de uitkomsten van de samenwerking zijn we...

Lees meer
Bekijk terug: webinar over hoe te starten

Bekijk terug: webinar over hoe te starten

Hoe kun je in je regio starten met digitale gegevensuitwisseling? Dit was de centrale vraag van het Babyconnect webinar op maandag 9 december. Vragen zoals: waarom is het belangrijk om gegevens te delen? Met wie kun je samenwerken? Wat moet je in...

Lees meer
Aan de slag met digitale gegevensuitwisseling

Aan de slag met digitale gegevensuitwisseling

Wil jij in jouw regio aan de slag met digitale gegevensuitwisseling, dan kun je gebruik maken van de subsidieregeling van het ministerie van VWS. De subsidie kan worden aangevraagd in drie periodes. De eerste ronde is voorbij. Op 1 februari 2020...

Lees meer
Uitlegvideo: hoe werkt digitale gegevensuitwisseling?

Uitlegvideo: hoe werkt digitale gegevensuitwisseling?

“Hoe werkt het nu precies, dat gegevens uitwisselen?” Deze vraag krijgen we regelmatig te horen. Om deze vraag zo helder mogelijk te beantwoorden hebben we een animatie gemaakt. Hierin wordt, aan de hand van een usecase, uitgelegd hoe de methode...

Lees meer
People-centred care: zorg is maatwerk

People-centred care: zorg is maatwerk

De cliënt centraal stellen. Je hoort het overal. Maar wat betekent het voor de gezondheidszorg en specifiek voor de geboortezorg als je de cliënt of patiënt echt de regie geeft? Bij People-centred care wordt de zorg om de mens heen georganiseerd en...

Lees meer
Kennismaken met Marleen Veninga

Kennismaken met Marleen Veninga

Sinds augustus werkt Marleen Veninga bij Babyconnect als trainer/expert. In onderstaand interview stellen we haar aan je voor.  Waarom werk je bij Babyconnect? Als trainer kan ik een bijdrage leveren in het digitaliseren van de geboortezorg. Dit is...

Lees meer
Geslaagde cliënt experience day

Geslaagde cliënt experience day

De cliënt stond op dinsdag 29 oktober bij Babyconnect in het middelpunt. Tijdens de cliënt experience day die Babyconnect en IKONE samen organiseerden, deelden twee vrouwen hun verhaal van de geboorte van hun eerste kind met zorgverleners. Met...

Lees meer
Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld november

Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld november

Iedere eerste donderdag van de maand komen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen op kantoor bij Babyconnect. In dit zogenaamde veldondersteunersoverleg wisselen de verschillende partijen kennis en...

Lees meer
“Je moet vaak opnieuw het hele verhaal vertellen”

“Je moet vaak opnieuw het hele verhaal vertellen”

Bas de Bruijn en Anna Woudstra zijn de ouders van Romy (21 maanden) en Maeve (7 weken). Ze hebben heel wat ervaring met het uitwisselen van gegevens. Zo zijn ze verhuisd, hebben tijdens de zwangerschap een lange reis gemaakt én zijn gewisseld van...

Lees meer
Ontmoet Claartje Schouten

Ontmoet Claartje Schouten

Als ik deze blog schrijf is net de deadline voor de eerste subsidieronde gesloten. Koud een maand ben ik aan slag voor het actieprogramma Babyconnect. De afgelopen 11 jaar heb ik mij ingezet voor het optimaliseren van de zorg in een algemeen...

Lees meer
De zwangere en kersverse moeder centraal

De zwangere en kersverse moeder centraal

Om ervoor te zorgen dat de wensen van gebruikers voorop staan, is het belangrijk dat cliënten en patiënten meedenken en meebeslissen over hoe gegevens gedeeld mogen worden en hoe dit delen moet werken. Om zwangere of kersverse moeders te betrekken...

Lees meer
Is uw UZI-certificaat up to date? Of heeft u er geen?

Is uw UZI-certificaat up to date? Of heeft u er geen?

UZI servercertificaten die afgegeven zijn vóór 1 januari 2018 moeten per direct vervangen worden. Het huidige certificaat voldoet niet meer aan de basiseisen voor veilig gebruik. Praktijken die nog geen UZI servercertificaat hebben en deze wel...

Lees meer
Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld september

Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld september

Babyconnect organiseert iedere eerste donderdag van de maand een ontbijtsessie met medewerkers van de partijen die betrokken zijn bij digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De uitgangspunten zijn dat we elkaar leren kennen, uitwisselen...

Lees meer
Sessie met patiëntexperts van IKONE

Sessie met patiëntexperts van IKONE

“Digitale gegevensuitwisseling is broodnodig” en “positief dat je zelf aan het stuur zit en zelf ook de informatie hebt die de arts heeft” zijn reacties van patiëntexperts op programma Babyconnect . Samen met...

Lees meer
Subsidie kan aangevraagd worden!

Subsidie kan aangevraagd worden!

VWS stelt vanaf maandag 1 juli een subsidie beschikbaar voor verbetering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg. De ondersteuning bedraagt maximaal 88.200 euro per VSV of IGO dat bij een zogenoemd regionaal partnerschap is...

Lees meer
Waarom subsidie aanvragen voor informatie-uitwisseling?

Waarom subsidie aanvragen voor informatie-uitwisseling?

Doel van de subsidie is om regionale partnerschappen in de geboortezorg te stimuleren om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Dit leidt tot de juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste zorgverlener én bij de cliënt. De cliënt...

Lees meer
Tips voor een snelle start subsidieaanvraag

Tips voor een snelle start subsidieaanvraag

Regio’s die de informatie-uitwisseling in de geboortezorg willen verbeteren, kunnen daar vandaag al mee beginnen. De totale doorlooptijd van indiening tot subsidie bedraagt circa 13 weken. Om je snel op weg te helpen, hebben we een kort stappenplan...

Lees meer
Aanlevering LVR1-gegevens

Aanlevering LVR1-gegevens

Het is momenteel niet mogelijk om de zogenaamde LVR1 (landelijke verloskundige registratie)-gegevens aan te leveren. Er komt een nieuwe, eenvoudiger aanlevermethode beschikbaar in de tweede helft van dit jaar, ruim voor de verplichte aanlevering...

Lees meer
Verkenning screensprogramma’s en Babyconnect

Verkenning screensprogramma’s en Babyconnect

Samen met RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek organiseerde Babyconnect op dinsdag 11 juni jl. een gebruikersbijeenkomst met zorgverleners. Tijdens deze sessie hebben we met elkaar verkend hoe de screeningsprogramma’s zoals DEP-SEO, PSIE, NHS en...

Lees meer
Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld juni

Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld juni

Iedere eerste donderdag van de maand organiseert Babyconnect een ontbijtsessie met medewerkers van de partijen die betrokken zijn bij digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De uitgangspunten zijn dat we elkaar leren kennen, uitwisselen...

Lees meer
PGO en Babyconnect: hoe zit dat?

PGO en Babyconnect: hoe zit dat?

In de huidige ontwikkelingen van digitale gegevensuitwisseling in het algemeen en in de zorg in het bijzonder worden er veel verschillende termen gebruikt die soms voor verwarring zorgen. Met onderstaande informatie willen meer inzicht geven in hoe...

Lees meer
Ontmoet Toon Wezenberg

Ontmoet Toon Wezenberg

In dit bericht stellen we je graag voor aan Toon Wezenberg, de man die een methode voor digitale gegevensuitwisseling heeft mede-ontwikkeld. Hij weet alles van infrastructuren, zorginformatiebouwstenen en ICT-architecturen en neemt ons graag mee in...

Lees meer
Kom bij ons werken

Kom bij ons werken

Babyconnect zoekt voor het landelijk programmabureau professionals en experts die het verschil kunnen maken. Verbinders die anderen het succes gunnen, strategen die met praktische oplossingen komen en doeners die gemakkelijk de weg vinden in een...

Lees meer
Betrokken vanaf het eerste uur: Dorine Veldhuyzen

Betrokken vanaf het eerste uur: Dorine Veldhuyzen

Nu het programmabureau van start is, willen we de komende tijd (nieuwe) medewerkers voorstellen. Deze keer een bekend gezicht en iemand die vanaf het eerste uur betrokken is bij het actieprogramma Babyconnect: Dorine Veldhuyzen. Dorine, hoe ben jij...

Lees meer
Interview met Susanne Zuidhof

Interview met Susanne Zuidhof

Meerdere regio’s in Nederland staan klaar om subsidie voor gegevensuitwisseling te gaan aanvragen. Echter, het aanvragen kan nu nog niet. In deze blog leggen we je uit waarom dit nog niet (maar wel binnenkort!) mogelijk is en wat je als regio al...

Lees meer
Maandelijkse update-ontbijtsessies veldondersteuners

Maandelijkse update-ontbijtsessies veldondersteuners

Met de aftrap van het actieprogramma komen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Ervaring leert ons dat vragen over Babyconnect vaak neergelegd worden bij andere organisaties, zoals bij regiomanagers van KNOV, de medewerkers van CPZ,...

Lees meer
Programmabureau Babyconnect van start!

Programmabureau Babyconnect van start!

Het actieprogramma Babyconnect heeft onlangs subsidie ontvangen van het ministerie van VWS. Het geld hebben we gekregen om vanaf 1 mei 2019 tot 2022 op landelijk niveau cliënten, zorgprofessionals, en -organisaties te ondersteunen. Dit doen we door...

Lees meer
Informatieberaad Zorg maakt kennis met Babyconnect

Informatieberaad Zorg maakt kennis met Babyconnect

Hoe kan digitale informatiedeling in de geboortezorg beter? En hoe gaat Babyconnect dat samen met de regio’s realiseren? Op uitnodiging van het Informatieberaad Zorg heeft Dorine Veldhuyzen tijdens de vergadering van 25 maart het programma...

Lees meer
PGO gebruik kosteloos voor cliënten en patiënten

PGO gebruik kosteloos voor cliënten en patiënten

Goed nieuws! Minister Bruno Bruins heeft een regeling aangekondigd waarmee het voor iedere Nederlander mogelijk wordt om de komende jaren kosteloos gebruik te maken van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Door een PGO krijgen...

Lees meer
Babyconnect in Tijdschrift voor Verloskundigen

Babyconnect in Tijdschrift voor Verloskundigen

Babyconnect staat in de laatste editie van het Tijdschrift voor Verloskundigen van de KNOV. Aan de hand van 12 vragen die leven onder verloskundigen (maar ook andere professionals en betrokkenen in de geboortezorg) licht het tijdschrift de aanpak...

Lees meer
VWS kiest CareCodex voor uitvoering Babyconnect

VWS kiest CareCodex voor uitvoering Babyconnect

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat het programmabureau Babyconnect wordt ondergebracht bij Stichting CareCodex. VWS volgt daarmee het advies van kwartiermaker Corine van Geffen dat zij in opdracht van VWS schreef na een rondgang langs...

Lees meer
Presentatie VIPP Babyconnect aan VSV bestuurders

Presentatie VIPP Babyconnect aan VSV bestuurders

Tijdens de VSV Bestuurdersbijeenkomst, georganiseerd door het College Perinatale Zorg, presenteerde Susanne Zuidhof de huidige stand van zaken omtrent Babyconnect. Zij vertelde onder andere over het beoogde resultaat van het programma: dat...

Lees meer
Interview over Babyconnect in Nataal

Interview over Babyconnect in Nataal

Nataal Magazine besteedt in de editie van december 2018 aandacht aan het belang van gegevens delen in de (geboorte)zorg en over hoe Babyconnect hieraan bijdraagt terwijl de regie hierover bij de cliënt komt te liggen. Geïnteresseerd naar het...

Lees meer