Home » Nieuws

Nieuws

Sessie met patiëntexperts van IKONE

“Digitale gegevensuitwisseling is broodnodig” en “positief dat je zelf aan het stuur zit en zelf ook de informatie hebt die de arts heeft” zijn reacties van patiëntexperts op programma Babyconnect . Samen met IKONE betrekt Babyconnect cliënten/patiënten bij het...

Stichting CareCodex versterkt raad van toezicht en raad van bestuur

Stichting CareCodex heeft haar raad van toezicht uitgebreid met lid Manuela Spaninks en voorzitter Rinus van Riel. De zittende leden René Glas, Anoeska Mosterdijk en Durk Berks zijn aangebleven. Sonia Jennings is per 1 augustus benoemd als lid raad van bestuur naast...

Subsidie kan aangevraagd worden!

VWS stelt vanaf maandag 1 juli een subsidie beschikbaar voor verbetering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg. De ondersteuning bedraagt maximaal 88.200 euro per VSV of IGO dat bij een zogenoemd regionaal partnerschap is aangesloten. Waar je aan...

Aanlevering LVR1-gegevens

Het is momenteel niet mogelijk om de zogenaamde LVR1 (landelijke verloskundige registratie)-gegevens aan te leveren. Er komt een nieuwe, eenvoudiger aanlevermethode beschikbaar in de tweede helft van dit jaar, ruim voor de verplichte aanlevering aan het Zorginstituut....

Verkenning screensprogramma’s en Babyconnect

Samen met RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek organiseerde Babyconnect op dinsdag 11 juni jl. een gebruikersbijeenkomst met zorgverleners. Tijdens deze sessie hebben we met elkaar verkend hoe de screeningsprogramma’s zoals DEP-SEO, PSIE, NHS en NGS* in relatie staan...

Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld juni

Iedere eerste donderdag van de maand organiseert Babyconnect een ontbijtsessie met medewerkers van de partijen die betrokken zijn bij digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De uitgangspunten zijn dat we elkaar leren kennen, uitwisselen wat er speelt in het...

Publicatie subsidie vertraagd

De publicatie van de subsidieregeling Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional: Babyconnect is vertraagd. De medewerkers van het ministerie van VWS (de subsidieverstrekker), gaan bij het opstellen van de regeling zeer zorgvuldig te werk....

Terugblik tweede ontbijtsessie ondersteuners geboortezorg

Tijdens de tweede bijeenkomst met de veldondersteuners (aanwezig: KNOV, Bo Geboortezorg, CPZ, RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek, ZN) is vooral gesproken over de vragen die men in relatie tot Babyconnect tegenkomt in het veld. Volgens de aanwezigen is er behoefte...

Kom bij ons werken

Babyconnect zoekt voor het landelijk programmabureau professionals en experts die het verschil kunnen maken. Verbinders die anderen het succes gunnen, strategen die met praktische oplossingen komen en doeners die gemakkelijk de weg vinden in een complexe omgeving....

Babyconnect verzorgt online workshop Digital Health Society

Op woensdag 17 april jl. organiseerde de Digital Health Society (DHS) en het ministerie van VWS een internationale online workshop over interoperabiliteit in de geboortezorg. Aan de workshop gaven naast Babyconnect ook ORCHA en HSE Ireland een presentatie over het...

Share This