Home » Nieuws

Nieuws

Presentatie Babyconnect aan VSV bestuurders

Tijdens de VSV Bestuurdersbijeenkomst, georganiseerd door het College Perinatale Zorg, presenteerde Susanne Zuidhof de huidige stand van zaken omtrent Babyconnect. Zij vertelde onder andere over het beoogde resultaat van het programma: dat zorgaanbieders via hun eigen...

Interview over Babyconnect in Nataal

Nataal Magazine besteedt in de editie van december 2018 aandacht aan het belang van gegevens delen in de (geboorte)zorg en over hoe Babyconnect hieraan bijdraagt terwijl de regie hierover bij de cliënt komt te liggen.  Geïnteresseerd naar het artikel?

Hulpmiddel voorbereiding subsidieaanvraag beschikbaar!

Het doel van dit document is om regio’s te helpen zich voor te bereiden op de subsidieaanvraag om digitaal gegevens te kunnen delen. Dit hulpmiddel geeft je een overzicht van vragen die voortvloeien uit de randvoorwaarden in het Framework 2018- 2022 Realisatie...

Share This