Home » Nieuws

Nieuws

Aanlevering LVR1-gegevens

Het is momenteel niet mogelijk om de zogenaamde LVR1 (landelijke verloskundige registratie)-gegevens aan te leveren. Er komt een nieuwe, eenvoudiger aanlevermethode beschikbaar in de tweede helft van dit jaar, ruim voor de verplichte aanlevering aan het Zorginstituut....

Verkenning screensprogramma’s en Babyconnect

Samen met RIVM/Centrum voor bevolkingsonderzoek organiseerde Babyconnect op dinsdag 11 juni jl. een gebruikersbijeenkomst met zorgverleners. Tijdens deze sessie hebben we met elkaar verkend hoe de screeningsprogramma’s zoals DEP-SEO, PSIE, NHS en NGS* in relatie staan...

Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld juni

Iedere eerste donderdag van de maand organiseert Babyconnect een ontbijtsessie met medewerkers van de partijen die betrokken zijn bij digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De uitgangspunten zijn dat we elkaar leren kennen, uitwisselen wat er speelt in het...

Publicatie subsidie vertraagd

De publicatie van de subsidieregeling Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional: Babyconnect is vertraagd. De medewerkers van het ministerie van VWS (de subsidieverstrekker), gaan bij het opstellen van de regeling zeer zorgvuldig te werk....

Terugblik tweede ontbijtsessie ondersteuners geboortezorg

Tijdens de tweede bijeenkomst met de veldondersteuners (aanwezig: KNOV, Bo Geboortezorg, CPZ, RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek, ZN) is vooral gesproken over de vragen die men in relatie tot Babyconnect tegenkomt in het veld. Volgens de aanwezigen is er behoefte...

Kom bij ons werken

Babyconnect zoekt voor het landelijk programmabureau professionals en experts die het verschil kunnen maken. Verbinders die anderen het succes gunnen, strategen die met praktische oplossingen komen en doeners die gemakkelijk de weg vinden in een complexe omgeving....

Babyconnect verzorgt online workshop Digital Health Society

Op woensdag 17 april jl. organiseerde de Digital Health Society (DHS) en het ministerie van VWS een internationale online workshop over interoperabiliteit in de geboortezorg. Aan de workshop gaven naast Babyconnect ook ORCHA en HSE Ireland een presentatie over het...

Maandelijkse update-ontbijtsessies veldondersteuners

Met de aftrap van het actieprogramma komen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Ervaring leert ons dat vragen over Babyconnect vaak neergelegd worden bij andere organisaties, zoals bij regiomanagers van KNOV, de medewerkers van CPZ, regionale consortia, et...

Programmabureau Babyconnect van start!

Het actieprogramma Babyconnect heeft onlangs subsidie ontvangen van het ministerie van VWS. Het geld hebben we gekregen om vanaf 1 mei 2019 tot 2022 op landelijk niveau cliënten, zorgprofessionals, en -organisaties te ondersteunen. Dit doen we door bijvoorbeeld tools...

Share This