Florin Jelsma

Verloskundige
Beverwijk

Hugo Keuzenkamp

Bestuursadviseur
Rode Kruis Ziekenhuis

Peter Boudewijn

Bestuurder
RST Zorgverleners

Peter van Gessel

Gynaecoloog
Bravis Ziekenhuis

Rinke Pleging

Verloskundige/echoscopist
Heerenveen

Laura Schuit

Directeur
Kraamzorg De Kleine Amsterdammer

Nic Kaldenbach

Manager ICT
Dijklander Ziekenhuis

Digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Bekijk hieronder wat Babyconnect doet:

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. Het programma wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 

Terugblik webinar CPZ met VIPP Babyconnect (13 april 2021)

Het College Perinatale Zorg (CPZ) organiseerde op dinsdag 13 april een webinar samen met VIPP Babyconnect. Dit webinar stond in het teken van de laatste subsidieronde van VIPP Babyconnect. Vóór 1...

Digitalisering en digitale gegevensuitwisseling kraamzorgsector

De kraamzorgsector wil een inhaalslag maken om digitalisering en digitale gegevensuitwisseling in de sector te realiseren. Daarmee kunnen de kraamgegevens straks ook veilig digitaal worden...

Aanvullingen in het afsprakenstelsel

De komende tijd wordt een aantal veranderingen doorgevoerd in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Begin april zijn de eerste aanvullingen en aanpassingen gedaan en daar zullen...

Update stapsgewijze technische ontwikkeling april 2021

Veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg wordt geleidelijk gerealiseerd. En iedere maand worden er weer nieuwe resultaten geboekt die de gegevensuitwisseling in de geboortezorg een...

Drie vragen aan de programmamanager

Het programma VIPP Babyconnect zit in een spannende fase. De laatste subsidieronde loopt tot en met juni. Lukt het om iedereen zo gemobiliseerd te krijgen dat veilige digitale gegevensuitwisseling...

CareCodex ontvangt DIZRA award voor VIPP Babyconnect

Stichting CareCodex heeft op 19 april de DIZRA award ontvangen voor de bijdrage aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg met het programma VIPP Babyconnect. Tijdens de online Meetup van het...

Dijklander Ziekenhuis en verloskundigen gaan digitaal gegevens uitwisselen

In regio Noord-Holland Noord kunnen vanaf nu de gynaecologen in het Dijklander Ziekenhuis en twee verloskundigenpraktijken op een veilige manier digitale geboortezorggegevens uitwisselen. Zij kunnen...

Webinar digitale gegevensuitwisseling: CPZ en VIPP Babyconnect laatste subsidieronde

Op dinsdag 13 april om 20.00 uur organiseert CPZ samen met het programmabureau Babyconnect een webinar over de laatste ontwikkelingen bij VIPP Babyconnect. Wat leren we van de ervaringen in de regio...

Terugblik webinar Registratie aan de Bron

Op woensdag 24 maart vond er een online Verdiepingssessie plaats van Registratie aan de Bron in samenwerking met VIPP Babyconnect. Hierin stond de patiëntreis van een aanstaande moeder centraal. Een...

Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg is belangrijke stap dichterbij

Gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen ervaren grote problemen om vanuit hun zorginformatiesysteem gegevens te delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis in de geboortezorg, kraam- of...