De juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener.

Digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Bekijk hieronder wat Babyconnect doet:

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. Het programma wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 

Regio’s weten digitaal vragenuur te vinden

Sinds begin september kunnen mensen uit de regio’s ons ook benaderen via een digitaal vragenuur als ze vragen hebben over VIPP Babyconnect. Tijdens dit uur op maandagochtend van 9.30-10.30 uur...

Stand van zaken regio’s en vooruitblik VIPP Babyconnect

Regelmatig krijgen we de vraag hoe het ervoor staat met de regio’s en de subsidieaanvraag. In dit artikel gaan we hierop in én vertellen we wat er in de nabije toekomst op stapel staat. Stand van...

Nieuwe stappen gezet in de techniek

De afgelopen periode zijn er de nodige stappen gezet op het gebied van techniek. Hierdoor komt de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg weer een stukje dichterbij. ...

Gebruikers leveren waardevolle input

Digitale post-its in alle kleuren en maten werden geplakt tijdens de gebruikersgroepen voor cliënten en zorgverleners van begin september. De cliënten gingen verder met hun wensen voor de...

Regio Rijnmond krijgt subsidie voor digitale gegevensuitwisseling

Bijna 50 zorgorganisaties in 6 VSV's hebben in de regio Rijnmond de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Rijnmond is de tweede regio die de subsidie...

Update regio Noord-Holland Noord: fase van inventarisatie en inrichten processen

Na de toekenning van de subsidie in mei jl. zijn geboortezorgverleners in de regio Noord-Holland Noord als eerste van start gegaan met het realiseren van digitale gegevensuitwisseling. Wat hebben ze...

Veel te bespreken tijdens veldondersteunersoverleg

Na een maand stil te hebben gelegen vanwege de vakantieperiode, pikten we op 3 september de draad weer op met het maandelijkse veldondersteunersoverleg. De deelnemende partijen bleken niet stil te...

Vipp-regelingen stimuleren digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional, en zorgprofessionals onderling is niet altijd optimaal. Om deze te verbeteren, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

Leveranciers wegwijs gemaakt in VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel

Op 20 en 25 augustus jl. organiseerden we twee informatiesessies voor leveranciers van zorginformatiesystemen (zoals verloskundige informatiesystemen en ziekenhuisinformatiesystemen) en...

Uitleg over VIPP-programma’s tijdens informatiebijeenkomst

Iedere maand praat het programmabureau (potentiële) projectleiders van een ROS-netwerk/RSO of projectleiders in een regio bij over de ontwikkelingen bij VIPP Babyconnect. Dit keer werden met name de...