De juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener.

Digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënte en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Bekijk hieronder wat Babyconnect doet:

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. Het programma wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 

Kennis en techniek voor VIPP Babyconnect is beschikbaar

Vanaf 1 juli kunnen de regio’s aan de slag met de kennis en techniek die beschikbaar is voor de technische implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De afgelopen periode is...

Test- en validatieomgeving InteropLAB inzetbaar

Leveranciers en regionale partnerschappen die bezig zijn met het ontwikkelen van de techniek voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, kunnen vanaf 1 juli gebruikmaken van de...

Technische oplossingen voor digitale gegevensuitwisseling gerealiseerd

De aanpak van VIPP Babyconnect maakt het mogelijk om op elk moment in het zorgproces de relevante zorggegevens van de cliënt in te zien als zij daar toestemming voor geeft. Dit draagt bij aan betere...

Vanaf 1 juli 2020 kan het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel geraadpleegd worden

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel bevat technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie die nodig zijn om gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling van geboortezorg te...

Geslaagde kick-off bijeenkomsten Noord-Holland Noord

Meer dan 60 zorgverleners en IT-professionals in de geboortezorg woonden op maandag 22 en donderdag 25 juni de kick-off bijeenkomsten van Babyconnect Noord-Holland Noord bij. Deze bijeenkomsten,...

Eenmalig vastleggen en hergebruik van gegevens: hoe werkt dat voor data-analisten?

Wat zijn ook al weer de outcomedoelen van het Informatieberaad zorg? En welke stappen zijn nodig om gegevens eenmalig vast te leggen en ze te kunnen hergebruiken? De gebruikersgroep data-analisten...

Themabijeenkomst ondersteuning subsidieaanvraag VIPP Babyconnect

Op 23 juni 2020 organiseerden we een digitale themabijeenkomst voor projectleiders bij een ROS, RSO of uit de regio’s. In deze bijeenkomst was de focus op de nieuwe handreikingen die kunnen...

“De nut en noodzaak van een PGO”: een blog van een gebruiker

Carine Besselink, een van de leden van de gebruikersgroep cliënten, schreef voor de website zorgkaartnederland.nl een blog over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In deze blog vertelt ze aan...

Aanpassingen in beleidsregel VIPP Babyconnect

De beleidsregel is op enkele punten aangepast. De aanpassingen zijn tot stand gekomen door opgedane ervaringen en inzichten én in overleg met diverse betrokken partijen en met het ministerie van...

Expert- en trainingsteam ondersteunt de regio’s

Regionale partnerschappen hebben behoefte aan intensievere ondersteuning bij de aanvraag van de subsidie en de implementatie van VIPP Babyconnect. Met een expert- en trainersteam geeft het...