De juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener.

Digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Bekijk hieronder wat Babyconnect doet:

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. Het programma wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 

VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg maken samenwerkingsafspraken

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren zijn landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze afspraken zijn gemaakt...

Hoe werken Utrecht en Friesland aan de subsidieaanvraag?

De regio’s Utrecht (ROS Raedelijn) en Friesland (ROS Friesland) deelden tijdens de digitale informatiebijeenkomst voor (toekomstig) projectleiders op 20 oktober hun ervaringen over de voorbereiding...

VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel: nieuwe en bijgewerkte artikelen gepubliceerd

Veel mensen hebben de moeite genomen om het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel te lezen en van commentaar te voorzien. Bijna 100 reacties kwamen er binnen tijdens de consultatieronde. Deze reacties...

Partijen bijgepraat tijdens veldondersteunersoverleg

Tijdens het maandelijkse veldondersteunersoverleg praten partijen uit de geboortezorg elkaar bij over de ontwikkelingen uit het veld. Tijdens het overleg op donderdag 1 oktober werd onder meer...

Praktijkervaringen gedeeld tijdens digitale informatiebijeenkomst ontwikkelingen

Iedere maand informeert het programmabureau (potentiële) projectleiders van een ROS-netwerk/RSO of projectleiders in een regio over de ontwikkelingen bij VIPP Babyconnect. Tijdens de digitale...

Regio’s weten digitaal vragenuur te vinden

Sinds begin september kunnen mensen uit de regio’s ons ook benaderen via een digitaal vragenuur als ze vragen hebben over VIPP Babyconnect. Tijdens dit uur op maandagochtend van 9.30-10.30 uur...

Stand van zaken regio’s en vooruitblik VIPP Babyconnect

Regelmatig krijgen we de vraag hoe het ervoor staat met de regio’s en de subsidieaanvraag. In dit artikel gaan we hierop in én vertellen we wat er in de nabije toekomst op stapel staat. Stand van...

Nieuwe stappen gezet in de techniek

De afgelopen periode zijn er de nodige stappen gezet op het gebied van techniek. Hierdoor komt de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg weer een stukje dichterbij. ...

Gebruikers leveren waardevolle input

Digitale post-its in alle kleuren en maten werden geplakt tijdens de gebruikersgroepen voor cliënten en zorgverleners van begin september. De cliënten gingen verder met hun wensen voor de...

Regio Rijnmond krijgt subsidie voor digitale gegevensuitwisseling

Bijna 50 zorgorganisaties in 6 VSV's hebben in de regio Rijnmond de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Rijnmond is de tweede regio die de subsidie...

Agenda

 1. Digitaal vragenuur over subsidieaanvraag 2 november

  2 november, 09.30 - 10.30
 2. Veldondersteunersoverleg

  5 november, 08.00 - 09.30
 3. Digitaal vragenuur over subsidieaanvraag 9 november

  9 november, 09.30 - 10.30
 4. Digitaal vragenuur over subsidieaanvraag 16 november

  16 november, 09.30 - 10.30
 5. Gebruikersdag

  17 november, 13.00 - 17.00