Babyconnect

Landelijk actieprogramma om digitale informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling mogelijk te maken.

De juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener.

Gebruiksvriendelijk informatie delen voor betere geboortezorg

Babyconnect is een landelijk actieprogramma voor gebruiksvriendelijk informatie uitwisselen tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënte en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Opdrachtgever is RSO Nederland. De stuurgroep van Babyconnect bestaat uit RSO Nederland, het College Perinatale Zorg en Nictiz. Het actieprogramma wordt uitgevoerd door stichting CareCodex en mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.

Digitaal gegevens delen in de zorg: waarom is dit belangrijk voor de cliënt?

Gegevens delen in de geboortezorg: dat kan toch anders?

Nieuws

Bijeenkomst over samen beslissen & Uitkomstenset Zwangerschap en Geboorte

Babyconnect en het project Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere (BUZZ) nodigen je hierbij van harte uit voor een interactieve bijeenkomst voor zorgverleners op 29 januari van 18.00 – 20.00 uur. Achtergrondinformatie In het BUZZ-project willen we zwangeren...

Presentatie Babyconnect aan VSV bestuurders

Tijdens de VSV Bestuurdersbijeenkomst, georganiseerd door het College Perinatale Zorg, presenteerde Susanne Zuidhof de huidige stand van zaken omtrent Babyconnect. Zij vertelde onder andere over het beoogde resultaat van het programma: dat zorgaanbieders via hun eigen...

Share This