Florin Jelsma

Verloskundige
Beverwijk

Hugo Keuzenkamp

Bestuursadviseur
Rode Kruis Ziekenhuis

Peter Boudewijn

Bestuurder
RST Zorgverleners

Peter van Gessel

Gynaecoloog
Bravis Ziekenhuis

Rinke Pleging

Verloskundige/echoscopist
Heerenveen

Laura Schuit

Directeur
Kraamzorg De Kleine Amsterdammer

Nic Kaldenbach

Manager ICT
Dijklander Ziekenhuis

Arie Jongejan

Directeur/bestuurder
Ros Proscoop

Digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Bekijk hieronder wat Babyconnect doet:

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. Het programma wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 

Subsidie regio Amsterdam, Amstelland en Almere voor digitale gegevensuitwisseling toegekend

Ruim 80 geboortezorgorganisaties uit Amsterdam, Amstelland en Almere krijgen subsidie van het Ministerie van VWS om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Dat gaan ze doen onder de...

Webinar ‘Duurzame architectuur begint bij de eindgebruiker’

Iedere duurzame architectuur begint bij de eindgebruiker. Rondom deze stelling organiseren Zorginstituut Nederland en VIPP Babyconnect op dinsdag 22 juni van 10:00 – 11:00 uur een webinar. Tijdens...

Kraamsupport special: digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Aansluitend op de positieve ontwikkelingen binnen de kraamzorg heeft Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) samen met VIPP Babyconnect een Kraamsupport special uitgebracht over digitale...

Nieuwe ontwikkelingen in uitwisseling JGZ en geboortezorg

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren zijn in 2020 landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Eén van de...

Tweede kamer behandelt Wegiz voor zomerreces

Minister Van Ark heeft begin deze maand het wetsvoorstel Wegiz naar de Kamer gestuurd. Het kabinet neemt met de Wegiz meer regie op de digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Het wetsvoorstel...

Noord-Nederland heeft subsidie voor digitale gegevensuitwisseling binnen

Ruim 30 geboortezorgorganisaties gaan in de regio Noord-Nederland aan de slag om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Dat gaan ze doen onder de naam Babyconnect Noord-Nederland. Op 18 mei...

De lange adem van de kartrekkers in Limburg en Brabant

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren, heb je als bevlogen en betrokken eindgebruiker soms een lange adem nodig. Verloskundigen Mariëtte Frerichs, Ine Pennings, Naomi...

Update stapsgewijze ontwikkeling – mei 2021

Iedere maand delen we de belangrijkste resultaten die behaald zijn op weg naar veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Deze maand een succesvolle proof of concept en de eerste...

Blog: Innovatie omvat ontwikkeling en implementatie

Digitale gegevensuitwisseling binnen de gehele geboortezorg sector is nieuw en innovatief. Innoveren is ontdekken en verkennen wat werkt om vervolgens te kunnen implementeren. Dat is spannend en...

Kraamzorg kan verdere stappen zetten

Er zijn mooie ontwikkelingen binnen de kraamzorg. Het enthousiasme over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg groeit en met de steun van het ministerie van VWS kunnen verdere stappen...