De juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener.

Digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënte en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Bekijk hieronder wat Babyconnect doet:

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. Het programma wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 

Veldondersteunersoverleg 4 juni 2020

Op donderdag 4 juni jl. organiseerden we het maandelijks veldondersteunersoverleg. In dit digitale overleg praatte programmamanager Susan Osterop de deelnemers bij over de laatste ontwikkelingen op...

Informatiebijeenkomst over gebruikersgroepen en architectuurscenario’s

Op dinsdag 26 mei vond er een digitale bijeenkomst plaats voor (aankomende) projectleiders en geïnteresseerden. Met ruim 20 mensen was het een grote opkomst. Er stonden twee onderwerpen op de...

Regio Noord-Holland Noord als eerste van start

Zorgverleners betrokken bij de geboortezorg in de regio Noord-Holland Noord hebben de handen ineengeslagen. Na de toekenning van de VIPP Babyconnect subsidie door het ministerie van VWS gaan zij de...

Gebruikersgroep cliënten maakt kennis met PGO

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)? Wat kun je ermee? En welke functionaliteiten en gegevens wil je zien in jouw PGO? Deze en meer vragen kwamen aan bod tijdens de gebruikersgroep...

Update subsidierondes

Eerder kondigden we al aan dat er wordt gewerkt aan twee extra subsidierondes. De subsidieronde in november/december 2020 is niet de laatste mogelijkheid om in te schrijven op het VIPP Babyconnect....

Bijeenkomst veldondersteuners mei 2020

Kort maar krachtig! Iedere eerste donderdag van de maand komen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Op 7 mei was dit...

Technisch overleg over zonnekaart van regio Noord Holland Noord en landelijke ontwikkelingen

  Op 28 april organiseerden we een digitale informatiebijeenkomst voor (technische) projectleiders, die met name werken voor regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s). Op de agenda stonden...

Digitale bijeenkomst over VIPP Babyconnect

Op vrijdag 24 april organiseerden we een digitale bijeenkomst met 14 (potentiële) projectleiders van een ROS-netwerk of die werken in een geboortezorgregio. De deelnemers zijn momenteel aan het...

Aandacht voor VIPP Babyconnect in Kraamsupport magazine

Kraamsupport, vakblad voor kraamverzorgenden, publiceerde in hun laatste nummer een uitgebreid artikel over Babyconnect. In dit artikel legt Susan Osterop, onze programmamanager, uit wat het VIPP...

Veldondersteunersbijeenkomsten maart & april

De dagelijkse werkelijkheid was ineens heel anders. Opeens werkten we dankzij de corona-uitbraak vanaf 13 maart allemaal thuis en is een kort verslag van het veldondersteunersoverleg van 5 maart...