Florin Jelsma

Verloskundige
Beverwijk

Hugo Keuzenkamp

Bestuursadviseur
Rode Kruis Ziekenhuis

Peter Boudewijn

Bestuurder
RST Zorgverleners

Peter van Gessel

Gynaecoloog
Bravis Ziekenhuis

Rinke Pleging

Verloskundige/echoscopist
Heerenveen

Laura Schuit

Directeur
Kraamzorg De Kleine Amsterdammer

Nic Kaldenbach

Manager ICT
Dijklander Ziekenhuis

Digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Bekijk hieronder wat Babyconnect doet:

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. Het programma wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 

Dijklander Ziekenhuis en verloskundigen gaan digitaal gegevens uitwisselen

In regio Noord-Holland Noord kunnen vanaf nu de gynaecologen in het Dijklander Ziekenhuis en twee verloskundigenpraktijken op een veilige manier digitale geboortezorggegevens uitwisselen. Zij kunnen...

Webinar digitale gegevensuitwisseling: CPZ en VIPP Babyconnect laatste subsidieronde

Op dinsdag 13 april om 20.00 uur organiseert CPZ samen met het programmabureau Babyconnect een webinar over de laatste ontwikkelingen bij VIPP Babyconnect. Wat leren we van de ervaringen in de regio...

Terugblik webinar Registratie aan de Bron

Op woensdag 24 maart vond er een online Verdiepingssessie plaats van Registratie aan de Bron in samenwerking met VIPP Babyconnect. Hierin stond de patiëntreis van een aanstaande moeder centraal. Een...

Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg is belangrijke stap dichterbij

Gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen ervaren grote problemen om vanuit hun zorginformatiesysteem gegevens te delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis in de geboortezorg, kraam- of...

Even voorstellen…Rianne Leeuwis

Ik ben Rianne Leeuwis en sinds februari betrokken bij VIPP Babyconnect als communicatiemedewerker. Ik heb zo’n 8 jaar ervaring opgedaan aan communicatiebureauzijde, waar ik voor vele grote A merk...

Eerste ronde bijeenkomsten voor eindgebruikers zit erop

Nadat in januari en begin februari de eindgebruikersgroepen cliënten en zorgverleners al bij elkaar kwamen, was het eind februari en maart de beurt aan de eindgebruikersgroepen zorgorganisaties en...

Meer zicht op opbouw en indicatie van kosten

De afgelopen tijd is gewerkt aan het inzichtelijk maken van de indicatieve kosten die bij de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg zijn gemoeid. Een onderwerp...

Update stapsgewijze technische ontwikkeling maart 2021

De weg naar volledige en veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg verloopt stap voor stap. Iedere keer komen we weer een stukje dichterbij. In dit artikel vertellen we je over de...

Informatiesessies voor kraamzorgorganisaties over digitale gegevensuitwisseling

Bo Geboortezorg heeft samen met het programmabureau van VIPP Babyconnect twee informatiesessies georganiseerd voor hun leden. Deze digitale sessies over veilige digitale gegevensuitwisseling in de...

Netwerkzorg: samen met de cliënt beslissen

Het huidige zorgveld is nog steeds vooral ingericht naar ketenzorg. In ketenzorg wordt de cliënt van de ene naar de andere arts doorverwezen. Hierbij wordt de zorg met onder andere een verwijsbrief...