Wat is er nodig?

Interoperabiliteit is een voorwaarde om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Wat dit is en hoe je tot interoperabiliteit kunt komen, lees je op deze pagina.

Interoperabiliteit basis voor veilige gegevensuitwisseling

Er moeten veel zaken geregeld worden om de juiste gegevens op het juiste moment in te kunnen zien door de cliënt en juiste zorgverlener. Softwaresystemen moeten met elkaar kunnen communiceren, informatie moet eenduidig worden vastgelegd, organisatorische afspraken moeten gemaakt worden tussen zorgorganisaties en andere partijen. En veilige uitwisseling moet gewaarborgd zijn. Wanneer deze zaken op elkaar afgestemd zijn, is er sprake van interoperabiliteit. Dit is de basis voor veilige digitale gegevensuitwisseling.

De gegevens worden versleuteld (encrypted) verzonden over beveiligde netwerken. Alleen zorgverleners met toegangsrechten kunnen de gegevens inzien.

Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

Wat er nodig is om interoperabiliteit te bereiken, staat beschreven in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Hierin vind je afspraken, architectuur- en (technische) specificaties die nodig zijn. Deze kennis is door het programmabureau verzameld vanuit alle regio’s en betrokken partijen bij VIPP Babyconnect.

b3lineicon|b3icon-bulb-electricity||Bulb Electricity

Trainingen

Ga je in jouw regio aan de slag met digitale gegevensuitwisseling? Het programmabureau geeft trainingen over het afsprakenstelsel, interoperabiliteit en architectuur. Ga naar Trainingen voor een overzicht.