Handreiking bij het schrijven van het technisch implementatieplan

  1. Handreiking bij het schrijven van het technisch implementatieplan

Regionale partnerschappen die subsidie VIPP Babyconnect aanvragen, moeten een plan van aanpak en
begroting op te stellen met daarin de randvoorwaarden om aan de slag te kunnen gaan met digitale
gegevensuitwisseling. Deze handreiking beschrijft de onderdelen voor een plan van aanpak en de begroting
voor de ICT-techniek.