Digitale gegevensuitwisseling

  1. Digitale gegevensuitwisseling

Veilige digitale gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat de cliënt en zorgverlener de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar hebben. Daarmee realiseren we naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte.

Waarom en visie

Wij vinden dat de regie over de gegevens bij de cliënt ligt. Ook geloven wij dat de zorg rondom de behoeftes van de zwangere of kraamvrouw moet worden georganiseerd. Digitale gegevensuitwisseling is hier een middel voor. Door het digitaal uitwisselen van gegevens beschikken de cliënt én de zorgverlener op het juiste moment over de juiste informatie. Gegevens hoeven niet meer overgetypt of mondeling doorgegeven te worden. Dit bespaart tijd en verkleint de kans op fouten. VIPP Babyconnect helpt zorgverleners en organisaties in de geboortezorg om veilige digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

Eindresultaat

De zorgverlener, maar ook de cliënt, wil op het juiste moment de juiste gegevens kunnen inzien in één overzichtelijk scherm. In onderstaande animatie wordt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt.

Eindgebruikers denken mee

De zwangere of kraamvrouw heeft de regie over haar eigen gegevens. Zij en de zorgverleners in de geboortezorg bepalen hoe de uitwisseling eruit komt te zien in de dagelijkse praktijk. Ook organisaties, data-analisten en onderzoekers hebben hier een stem in. Via eindgebruikersgroepen kunnen cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties/-netwerken, en data-analisten/onderzoekers meedenken en -beslissen over dit onderwerp.

Eis en wettelijke verplichting

Digitale gegevensuitwisseling is een van de voorwaarden om tot integrale geboortezorg te komen. De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg besteedt daarom de nodige aandacht hieraan. Daarnaast wordt digitale gegevensuitwisseling in de zorg vanaf 2021 verplicht.

Na VIPP Babyconnect: Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg

VIPP Babyconnect is een tijdelijk programma dat loopt tot eind 2024. Om ervoor te zorgen dat de geboortezorg ook na VIPP Babyconnect stappen blijft zetten, wordt met alle partijen gewerkt aan de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Hierin worden afspraken over innovaties en het beheer ervan vastgelegd.

Daarom digitale gegevensuitwisseling!

In de campagne #DaarTekenIkVoor vertellen zorgverleners en bestuurders van zorgorganisaties waarom zij veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg willen realiseren. En waarom zij meedoen aan de VIPP Babyconnect subsidie.