Factsheet eindgebruikersgroepen

  1. Toolkit
  2. Factsheet eindgebruikersgroepen

Eindgebruikers spelen een centrale rol in VIPP Babyconnect. De wensen en eisen voor het veilig delen van informatie in de geboortezorg stellen we samen met eindgebruikers op.

Hoe gegevensuitwisseling in de geboortezorg er uit zou moeten zien, kunnen vooral de eindgebruikers van die gegevens aangeven. VIPP Babyconnect maakt daarom gebruik van co-creatie, waarbij alle eindgebruikers invloed hebben op het proces en het resultaat.

In deze factsheet lees je meer over de rol en inzet van eindgebruikers op landelijk niveau.