Factsheet gebruikersgroepen

Gebruikers spelen een centrale rol in VIPP Babyconnect. Landelijk en regionaal geven gebruikers vorm aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. In deze factsheet lees je meer over de rol en inzet van gebruikers op landelijk niveau.