Factsheet eindgebruikersgroepen

Eindgebruikers spelen een centrale rol in VIPP Babyconnect. De wensen en eisen voor het veilig delen van informatie in de geboortezorg stellen we samen met eindgebruikers op.

et|arrow_carrot-down_alt2|;

Hoe gegevensuitwisseling in de geboortezorg er uit zou moeten zien, kunnen vooral de eindgebruikers van die gegevens aangeven. VIPP Babyconnect maakt daarom gebruik van co-creatie, waarbij alle eindgebruikers invloed hebben op het proces en het resultaat.

In deze factsheet lees je meer over de rol en inzet van eindgebruikers op landelijk niveau.