Visie eindgebruikers

  1. Toolkit
  2. Visie eindgebruikers

Waarom moet de eindgebruiker centraal staan als je veilige digitale gegevensuitwisseling wilt realiseren? In het visiedocument ‘Samen weten we meer, samen komen we verder’ wordt de visie van VIPP Babyconnect op de rol van eindgebruikers bij veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg uitgelegd. Onze ultieme droom: eindgebruikers aan het roer als regisseur.