Profiel VIPP Babyconnect

  1. Toolkit
  2. Profiel VIPP Babyconnect

In dit profiel lees je over de rol van VIPP Babyconnect in het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de Nederlandse geboortezorg.

;

Samen met alle betrokken partijen en belanghebbenden in de geboortezorg realiseert VIPP Babyconnect gebruiksvriendelijke, veilige digitale gegevensuitwisseling. Het doel: de juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener.

Naadloos aansluitende zorg

Deze aanpak voor digitale gegevensuitwisseling is nodig voor naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. Dit is inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder jeugdgezondheidszorg en kinderarts. Betere gegevensuitwisseling moet betere zorg opleveren om babysterfte en andere negatieve uitkomsten te helpen terugdringen.