Instructie aanlevering aan Perined vanuit verloskundige informatiesystemen

  1. Toolkit
  2. Instructie aanlevering aan Perined vanuit verloskundige informatiesystemen

Een goed zorgdossier is belangrijk voor de kwaliteit van de geboortezorg. Als de dossiers goed zijn gevuld, dan kunnen gegevens beter worden gedeeld tussen zorgverleners én met de cliënt. Om zorgverleners te helpen bij het correct vullen van het dossier werken KNOV, Perined en VIPP Babyconnect samen met de praktijk aan een instructie voor aanlevering aan Perined per verloskundig informatiesysteem (VIS).

Inmiddels is een instructie beschikbaar voor Orfeus en Vrumun. Voor Onatal verschijnt binnenkort eenzelfde werkinstructie. De instructies zijn te vinden op de website van Perined. Klik op onderstaande knop en je komt op de juiste pagina. De instructies staan onderaan de webpagina.

Invuladvies

Gebruikers van de VISsen worden in de instructies meegenomen in de velden van het systeem. Deze werkinstructie maakt duidelijk welke gegevens verstuurd worden naar Perined en hoe deze gegevens goed geregistreerd kunnen worden. Per veld is daarvoor een invuladvies opgenomen. De instructie is ingedeeld per onderdeel uit het systeem: zorgverlening, vrouw, zwangerschap, bevalling en uitkomst per kind. Deze instructie is een eerste versie die al goed bruikbaar is voor verloskundigen. Met eindgebruikers en VIS-leveranciers worden de instructies – afgestemd op de dagelijkse praktijk – nog verder aangescherpt en verbeterd.

Gestandardiseerd werken

Als alle zorgverleners in de geboortezorg gestandaardiseerd werken en informatie in de juiste velden beschikbaar is, kunnen de juiste gegevens op de juiste wijze uitgewisseld worden voor primair en secundair datagebruik. Dit zorgt zo voor juiste gegevens voor zorgverleners in het netwerk en de cliënt, maar ook voor spiegelinformatie en onderzoek.