Waarom het anders moet

  1. Toolkit
  2. Waarom het anders moet

Durk Berks is gynaecoloog in het Dijklander Ziekenhuis. Hij vindt dat digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg anders kan en moet. In onderstaande film vertelt hij wat betere uitwisseling de cliënt én de zorgverlener oplevert.