Waarom het anders moet

Durk Berks, gynaecoloog in het Dijklander Ziekenhuis, vindt dat digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg anders kan. In deze film vertelt hij wat dit voor de cliënt én de zorgverlener oplevert.