Roadmap

  1. Toolkit
  2. Roadmap

De Roadmap of routekaart geeft inzicht in de stappen die genomen moeten worden om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Ook geeft het helderheid in de samenhang tussen alle actoren en activiteiten.

Het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is een innovatief traject, waar veel bij komt kijken. De ontwikkeling en de implementatie in de dagelijkse praktijk verloopt stap voor stap. De visie hierbij is dat we beginnen wat er al is. De gegevensuitwisseling groeit door tot alle betrokken zorgverleners in staat zijn relevante gegevens digitaal uit te wisselen.

De interactieve routekaart toont de weg die afgelegd moet worden om interoperabele, digitale gegevensuitwisseling te bereiken. Deze routekaart is een visuele vertaling van de bijlage Roadmap 2021-2023 Realisatie Veilig Digitaal Informatie Delen in Geboortezorg.

Documenten en handboeken

Om de implementatie van gegevensuitwisseling in de geboortezorg in de regio’s mogelijk te maken, werkt het programmabureau van VIPP Babyconnect met verschillende documenten en handboeken. Deze hebben ieder een ander focuspunt:

Framework

Het startdocument van VIPP Babyconnect. Het stelt de kaders om tot een gezamenlijke aanpak voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te komen.>>>

Functioneel ontwerp

Hierin staan de eisen van alle gebruikers over digitale gegevensuitwisseling centraal: wat willen zij op welk moment zien.>>>

Roadmap 2021-2023

Hierin staan de stappen die nodig zijn om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken. De Roadmap geeft inzicht wat er de komende jaren gedaan moet worden.>>>

Afsprakenstelsel

Om digitale gegevensuitwisseling te bereiken is interoperabiliteit nodig. Dit stelsel bevat technische specificaties, veel kennis en achtergrondinformatie hiervoor.>>>