Samen bouwen

  1. Samen bouwen

Veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg kun je niet individueel realiseren. Daarvoor is het nodig dat cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties, data-analisten, leveranciers, regionale partnerschappen, het programmabureau VIPP Babyconnect, VWS en nog veel meer partijen samen werken.

Eisen en wensen

Digitale gegevensuitwisseling moet aansluiten bij de eisen en wensen van cliënten en zorgverleners. Daarom is het betrekken van eindgebruikers een belangrijke voorwaarde binnen VIPP Babyconnect. Alleen zo kom je tot een passende oplossing die werkt voor de mensen die er in de praktijk mee te maken krijgen.

Kennis en ervaringen delen

Eindgebruikers en andere doelgroepen, zoals projectleiders uit de regio, kunnen kennis en ervaringen met elkaar delen op het digitaal platform.

Leren van elkaar

Door het delen van kennis en ervaringen kunnen regio’s van elkaar leren. Daarnaast heeft het landelijk programmabureau diverse trainingen beschikbaar.

Eindgebruikers

Zonder eindgebruikers te betrekken kom je niet tot een passende oplossing die aansluit op de praktijk. Welke rol eindgebruikers spelen en hoe ze worden betrokken, lees je op deze pagina.>>>

Digitaal platform

Om het delen van kennis en ervaringen te stimuleren, is een digitaal platform opgezet. In groepen (communities) kan van alles gedeeld worden. Je vindt er ook pagina’s met informatie uit de regio.>>>

Trainingen

Het programmabureau VIPP Babyconnect geeft diverse trainingen en modules voor regio’s die aan de slag zijn of gaan om digitale gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen.>>