Trainingen

Voor iedereen in de geboortezorg die aan de slag gaat met veilige digitale gegevensuitwisseling zijn trainingen beschikbaar.

Trainingen

Voor regionale partnerschappen die digitale gegevensuitwisseling in de praktijk gaan brengen is ondersteuning mogelijk via het landelijk programmabureau Babyconnect. Er zijn inhoudelijke modules beschikbaar die in allerlei vormen worden aangeboden. Zo is het mogelijk om een workshop, webinar, training te volgen. Er is ook een e-learning op maat beschikbaar.

Hieronder vind je een overzicht van ons aanbod per module. Klik op de module voor meer informatie en om je aan te melden. Heb jij in jouw regio iets nodig dat nog niet in het overzicht staat? Neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Hier vind je de algemene voorwaarden en klachtenregeling die gelden bij deelname aan een training of module.

Module basisuitleg digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

In de geboortezorg is samenwerken erg belangrijk. Digitale gegevensuitwisseling is daar een onderdeel van. Maar hoe doe je dat? In deze training gaan we daar op in.

Module eindgebruikersgroepen

Eindgebruikers spelen een belangrijke rol binnen VIPP Babyconnect. In deze module lichten we de vier gebruikersgroepen (cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties/zorgnetwerken en data-analisten/onderzoekers) en het werken met deze groepen toe.

Module architectuur

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te implementeren zijn een goede infrastructuur en architectuur van groot belang. Deze module is gericht op de technische architectuur.

Module interoperabiliteit

Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Dat heet interoperabiliteit. In deze module leer je er meer over en krijg je handvatten waarmee je dit kunt toepassen in jouw organisatie.

Module Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

In deze module leer je over de afspraken, architectuur en (technische) specificaties die nodig zijn om interoperabiliteit in de geboortezorg te bereiken. Deze staan in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg.

Module outcomedoelen

Er zijn voor de VIPP programma’s vier vastgesteld: medicatieveiligheid, patiënt centraal, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en éénmalig vastleggen van gegevens. Ze vormen een leidraad. Hoe maak je de vertaling naar de geboortezorg?

Module gestandaardiseerd werken

Zorginformatiebouwstenen (zibs) dienen als basis voor standaardisatie van zorginformatie. Maar wat betekent dit precies en wat betekent gestructureerd werken? Wat betekent registratie aan de bron en wat zijn zibs?

Module PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving)

Met de aanpak van VIPP Babyconnect worden alle gegevens met betrekking tot de geboortezorg verzameld en gepresenteerd in een PGO (voor cliënten) of een viewer (voor de zorgverlener). Maar wat is een PGO en hoe leg je dit uit aan zorggebruikers?

Module communicatie

Voor communicatie staat het betrekken van de mensen in jouw regio centraal. Hoe informeer je ze en hoe houd je ze op de hoogte van alle ontwikkelingen?
Aan welke communicatieactiviteiten kun je denken? En hoe pak je dit aan? En wat kan het landelijke programmabureau hierin betekenen?

Module digitaal platform

Op het digitaal platform kunnen eindgebruikers en regio’s kennis en nieuws delen en deelnemen aan groepen op community. Wil je ook met het digitaal platform gaan werken of groepen aanmaken voor jouw regio? In deze module helpen we je op weg.

Module financiële administratie

Het is mogelijk om de financiële administratie uit handen te geven aan het landelijk programmabureau Babyconnect. Hoe dit werkt en welke afspraken worden gemaakt, bespreken we in deze module.

Train-de-trainer

Voor de regio’s bestaat de mogelijkheid een train-de-trainer traject te volgen. Je volgt eerst zelf de trainingen. Met de kennis die je hebt opgedaan, geef je deze trainingen vervolgens aan collega’s in de regio.

Training op maat

Wil je een of meerdere trainingsmodules volgen bij Babyconnect? Je kunt een trainingsprogramma samenstellen dat aansluit op jouw wensen.

b3lineicon|b3icon-calendar||Calendar

Aanstaande trainingen

Er staan geen agendapunten gepland
et|icon_comment_alt|v

Vragen?

Heb je nog vragen over trainingen of modules, stuur dan een e-mail naar info@carecodex.org.