Factsheet Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg

  1. Toolkit
  2. Factsheet Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg

Als je met elkaar veilig en digitaal gegevens wilt uitwisselen, moet je afspraken maken over hoe je dit wilt organiseren, bewaken en beheren.

;

Binnen de geboortezorg wordt dit door verschillende partijen opgepakt. Samen werken zij aan de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Er is een factsheet gemaakt die uitlegt hoe de geboortezorg wil komen tot deze innovatie- en beheercyclus en wat daar voor nodig is.