Factsheet innovatie- en beheercyclus gegevensuitwisseling geboortezorg

Als je met elkaar veilig en digitaal gegevens wilt uitwisselen, moet je afspraken maken over hoe je dit wilt organiseren, bewaken en beheren.

et|arrow_carrot-down_alt2|;

Binnen de geboortezorg wordt dit door verschillende partijen opgepakt. Samen werken zij aan de innovatie- en beheercyclus gegevensuitwisseling geboortezorg. Er is een factsheet gemaakt die uitlegt hoe de geboortezorg wil komen tot deze innovatie- en beheercyclus en wat daar voor nodig is.