Home » Contact

Contact

Actieprogramma Babyconnect
Kanaalweg 15-G (gebouw A1)
3526 KL Utrecht
T: 085-3012941
 
Stichting Carecodex, die het actieprogramma uitvoert, heeft een ANBI-status.
 
 

Volg ons via:

Initiatiefnemers

RSO Nederland is de overkoepelende vereniging van de regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) in Nederland. RSO Nederland streeft naar kwaliteit van zorg voor de cliënt en bevordert standaardisering in de zorgcommunicatie voor en door haar leden. RSO Nederland focust zich op thema’s zoals een goed medicatie overzicht voor patiënten, effectieve uitvraagmethoden rond toestemming van de patiënt, een werkbaar regiomodel voor gegevensbescherming en op het uitwisselen van kennis rond zorgnetwerken en infrastructuur voor het delen van data en informatie.

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is opgericht om vanuit het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Een Goed Begin (januari 2010) richting te geven aan de beste geboortezorg voor moeder en kind. Het CPZ is de netwerkorganisatie van de veldpartijen KNOV, BO Geboortezorg, NVOG, NVK, NVZ, ZN, en Patiëntenfederatie Nederland, die zich in de Integrale Geboortezorg gezamenlijk hebben georganiseerd.

Nictiz het nationaal instituut voor ict in de zorg beheert standaarden, doet onderzoek, is partner in diverse landelijke programma’s (zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de bron), stelt informatiestandaarden en medische terminologie ter beschikking en is vraagbaak en adviseur. Nictiz volgt ook trends in e-health en duiden deze ten behoeve van landelijk beleid voor partijen zoals het ministerie van VWS, landelijke koepels en het Informatieberaad Zorg. Nictiz is het expertisecentrum voor e-health.

Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten. In Perined werken de beroepsorganisaties samen, die zich bezighouden met de geboortezorg: KNOV, LHV, VVAH, NVOG, NVK en NVVP. Perined is een samenvoeging van twee organisaties die zich landelijk in de geboortezorg hebben bezig gehouden met de perinatale audit en de perinatale registratie. Registratie en audit zijn instrumenten die integraal onderdeel uitmaken van de perinatale kwaliteitscyclus: meten en bespreken.

CareCodex is een stichting zonder winstoogmerk die publieke belangen behartigt ten aanzien van data privacy, data veiligheid en zelfbeschikking voor de individuele burger/patiënt/cliënt. De stichting begeleidt partijen om te komen tot werkbare oplossingen die breed gedragen worden, leveranciersonafhankelijk zijn, die de toegang tot data bij onafhankelijke, niet-commerciële partijen legt, en de regie over deze data bij de burger/patiënt/cliënt zelf.

Contactformulier

Share This