Praktijkvoorbeelden

  1. Praktijkvoorbeelden

Er wordt veel kennis ontwikkeld in de regio’s die bezig zijn met het implementeren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het is belangrijk dat die kennis gedeeld wordt, om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren en nog beter samen te werken. Wat zijn de tips en ervaringen uit de verschillende regio’s?

Hier delen wij enkele interessante voorbeelden uit de praktijk.

Eerste implementatie

In Noord-Holland Noord hebben verschillende zorgverleners, leveranciers en andere betrokkenen met succes gewerkt aan de eerste implementatie om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. In dit praktijkvoorbeeld laten we zien welke stappen er zijn gemaakt in de voorbereidingen, tijdens en na de livegang.

Meer weten?

Onderzoek eerste implementatie met jeugdgezondheidszorg

In Noord-Nederland wordt een versnellingsopdracht uitgevoerd met de focus op het realiseren van een gestandaardiseerde gegevensoverdracht van de geboortezorg naar de jeugdgezondheidszorg. 

Meer weten?

Informatietafel ziekenhuizen Brabant en Limburg

De regionale partnerschappen Brabant en Limburg stimuleren deelnemende ziekenhuizen om digitale gegevensuitwisseling mee te nemen in de begroting en planning voor de komende jaren.

Meer weten?

Online vragenuurtjes

ROS Raedelijn organiseert frequent online vragenuurtjes waar alle organisaties vanuit het regionaal partnerschap Utrecht & Amersfoort kunnen aansluiten. 

Meer weten?

Stakeholdersanalyse en Communicatieplan

Regionale partnerschappen West en Brabant werken samen aan een stakeholdersanalyse en communicatieplan. Het doel is om alle partijen in de geboortezorg te betrekken,  informeren en te overtuigen.

Meer weten?

Inventarisatie in de regio

Hoe er bij de start van VIPP Babyconnect wordt omgegaan met informatie- en gegevensuitwisseling is belangrijk. Daarom wordt in de regio een inventarisatie gemaakt. Regio Rijnmond heeft de inventarisatie al uitgevoerd.

Meer weten?

Planningssessie

Regio West organiseert een startsessie (planningssessie) voor elk aangesloten VSV/IGO. Het doel van een planningssessie is het verzamelen van alle elementen voor een ‘robuust’ plan van aanpak.

Meer weten?

Gestandaardiseerde dossiervoering

In Noord-Nederland onderzoekt een werkgroep zorgverleners in hoeverre de zorg gestandaardiseerd werkt in haar dossier. En wat er nodig is om gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling in de regio te realiseren.

Meer weten?

Voorbeeldimplementatie

In NoordHolland nemen verschillende zorgverleners, leveranciers en andere betrokkenen op kleine schaal deel aan een voorbeeldimplementatie om digitale gegevens in de geboortezorg uit te wisselen.

Meer weten?

Architectuur

In NoordNederland zijn al flinke stappen gezet voor het inrichten van de architectuur. In dit praktijkvoorbeeld wordt toegelicht hoe zij komen tot deze architectuur en hoe zij verbinding maken met het zorgproces.

Meer weten?