Praktijkvoorbeelden

Er wordt veel kennis ontwikkeld in de regio’s die bezig zijn met het implementeren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het is belangrijk dat die kennis gedeeld wordt, om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren en nog beter samen te werken. Wat zijn de tips en ervaringen uit de verschillende regio’s?

Hier delen wij enkele interessante voorbeelden uit de praktijk.

Planningssessie

Regio West organiseert een startsessie (planningssessie) voor elk aangesloten VSV/IGO. Het doel van een planningssessie is het verzamelen van alle elementen voor een ‘robuust’ plan van aanpak.

Meer weten?

Gestandaardiseerde dossiervoering

In Noord-Nederland onderzoekt een werkgroep zorgverleners in hoeverre de zorg gestandaardiseerd werkt in haar dossier. En wat er nodig is om gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling in de regio te realiseren.

Meer weten?

Voorbeeldimplementatie

In NoordHolland nemen verschillende zorgverleners, leveranciers en andere betrokkenen op kleine schaal deel aan een voorbeeldimplementatie om digitale gegevens in de geboortezorg uit te wisselen.

Meer weten?

Architectuur

In NoordNederland zijn al flinke stappen gezet voor het inrichten van de architectuur. In dit praktijkvoorbeeld wordt toegelicht hoe zij komen tot deze architectuur en hoe zij verbinding maken met het zorgproces.

Meer weten?