In het nieuws

  1. In het nieuws

Een overzicht van berichten over VIPP Babyconnect en veilige digitale gegevensuitwisseling die in het nieuws zijn verschenen

 

2024

 

ICT & Health: Nieuwe stappen naar duurzaam informatiestelsel geboortezorg – juni 2024
Ook in het tweede, strategisch overleg over het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) zijn weer belangrijke beslissingen genomen om de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te verbeteren. Tijdens het overleg dat op maandag 27 mei plaatsvond was ook een afvaardiging van de kerngroep eindgebruikers aanwezig. Een belangrijk onderwerp op de agenda was de toekomstige rol van de eindgebruikersorganisatie na afloop van de subsidieoproep VIPP Babyconnect.

ICT & Health: Meer gekwalificeerde PGO’s gegevensdiensten Geboortezorg en Vaccinaties – februari 2024
Het aantal leveranciers van PGO’s (Persoonlijke Gezondheidsomgevingen) dat is gekwalificeerd op het gebied van de gegevensdienst Vaccinaties, staat inmiddels op drie. Dat laat Nictiz weten. Volgens het Nederlandse kenniscentrum voor landelijke toepassingen van ICT in de zorg gaat het ook de goede kant uit als het gaat om de gegevensdienst geboortezorg. Zo werd eind januari de officiële lancering gevierd van PGO’s in de geboortezorg. Daarmee moeten zwangeren meer regie over hun gezondheid en dat van hun kind krijgen. Vijf leveranciers voldoen inmiddels aan de eisen voor implementatie van deze gegevensdienst.

Nationale zorggids: Vanaf eind februari ook PGO voor zwangeren – januari 2024
Zwangeren die hun geboortezorginformatie willen inzien, kunnen dat vanaf eind februari via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) doen. GERRIT, ROS Friesland, Zorgnetoost en CareCodex, de uitvoerende stichting van Babyconnect, hebben hier de afgelopen maanden met partijen in de geboortezorg hard aan gewerkt. Zwangeren in heel Nederland kunnen straks hun geboortezorggegevens ophalen in een pgo.

ICT & Health: Livegang PGO’s in de geboortezorg ‘Nieuwe mijlpaal’- januari 2024
Een prachtige mijlpaal voor netwerkzorg en de ontwikkeling van PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen). Zo beschreef Birgitta Westgren, directeur en plaatsvervangend directeur-generaal Curatieve Zorg bij WS, de officiële lancering van PGO’s in de geboortezorg. “Het is niet alleen een luxe om als burger meer inzicht in en regie op je eigen gezondheid te hebben, het is ook noodzaak.”

Skipr: Zwangeren kunnen echo-informatie inzien via PGO – januari 2024
Vanaf eind februari kunnen alle zwangeren hun geboortezorggegevens ophalen in persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo). Een pgo is een app of website waarmee gegevens over gezondheid worden verzameld.

2023

 

-ICT& Health: Bekostiging digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Extra inspanningen en kosten die samenhangen met het realiseren van de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, worden tot en met 2024 afgedekt door de VIPP Babyconnect subsidieregeling.

Skipr: Geboortehart en Dijklander Ziekenhuis koploper in digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Het Centrum voor geboortezorg van het Dijklander Ziekenhuis en drie verloskundigenpraktijken in de regio zijn gestart met digitale gegevensuitwisseling.

ICT& Health: Gegevensuitwisseling geboortezorg naar hoger plan

Onlangs is een pilot-versie gelanceerd voor het ophalen van geboortegegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) in de MedMij-catalogus.

2022

 

ICT& Health: Geboortezorg wil PGO versneld mogelijk maken – augustus 2022

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 zijn negen regionale partners in de verloskunde een aantal versnellingsprogramma’s gestart omtrent de implementatie van een PGO en gegevensuitwisseling.

-Skipr: Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg – juni 2022
ICT& Health: Met extra geld VWS kan Babyconnect digitale stappen maken – juni 2022

Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De regionale partnerschappen in de geboortezorg en het landelijk programma VIPP Babyconnect hebben nu tot medio juni 2024 de tijd om digitale gegevensuitwisseling te implementeren.

-Nictiz: Nieuwe versie informatiestandaard Geboortezorg PWD 3.2.3 – mei 2022

Verloskundige zorg, gynaecologie, kindergeneeskunde en kraamzorginformatie: allemaal verschillende informatiebronnen van zorgverleners met wie iemand die zwanger is, te maken krijgt. Door deze gegevens te verzamelen en overzichtelijk te presenteren, krijgen eindgebruikers zoals cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers meer regie over de betreffende data. En meer regie leidt, zo is de verwachting, tot een betere kwaliteit van zorg. De nieuwe versie van de informatiestandaard Geboortezorg, ook wel bekend als het Perinataal Woordenboek en Dataset (PWD) 3.2.3, speelt daarin een sleutelrol.

-CPZ: Het mooie aan Babyconnect is het eigenaarschap; dat ligt namelijk bij de zwangere vrouw – april 2022

Naomi Satijn is al 23 jaar verloskundige in het uiterste zuiden van het land. Als voorzitter van de verloskundigen Maastricht is zij ook binnen het VSV Maastricht actief in diverse werkgroepen.

-ICT& Health: ‘Veilige gegevensuitwisseling geboortezorg Noord-Holland – april 2022

In regio Noord-Holland Noord kunnen gynaecologen in het Dijklander Ziekenhuis en twee verloskundigenpraktijken voortaan veilig digitale geboortezorggegevens uitwisselen. Het gaat vooralsnog om de zwangerschapskaart en de informatie die nodig is bij acute geboortezorg. 

-ICT& Health: ‘Open standaarden en vertrouwen helpen gegevensuitwisseling geboortezorg vooruit’ – april 2022

Op basis van internationale standaarden is het gelukt om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen alle betrokkenen in de geboortezorg. Een bruikbaar vertrouwensmodel was eerst nog een struikelblok, maar open standaarden op basis van het Nuts-afsprakenstelsel bleken de oplossing te bieden. Een praktijktest leverde het bewijs dat die standaarden toegepast kunnen worden.

-ICT& Health: ‘Veilig digitaal communiceren in de geboortezorg’ – februari 2022

Veilige en effectieve digitale gegevensuitwisseling. Daarvoor staat het programma VIPP Babyconnect dat samenwerkt met de actoren van de geboortezorgketen. Eindgebruikers spelen bij die communicatie een sleutelrol. Inmiddels wordt in negen regio’s samengewerkt om die optimale digitale gegevensuitwisseling te realiseren.

-ICT& Health: ‘Versnelling van digitale gegevensuitwisseling geboortezorg’ – februari 2022

De regionale partnerschappen binnen het VIPP-programma voor geboortezorg lanceren samen met het programmabureau VIPP Babyconnect een plan om het implementeren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te versnellen. Zij doen dit voorafgaand aan een verwacht besluit over aanvullende financiering door de Tweede Kamer in mei 2022.

-1Limburg: ‘Babyconnect moet gegevensuitwisseling dichterbij brengen’ – januari 2022

1Limburg besteedde op de radio en de website aandacht aan VIPP Babyconnect naar aanleiding van de kick-off in de regio Limburg. Verloskundige Martine Kokkelmans komt aan het woord.

– ICT & Health: ‘Digitale gegevensuitwisseling in Brabantse geboortezorg’ – januari 2022

Onlangs is Babyconnect in de regio Brabant van start gegaan. De officiele kick-off was op woensdag 12 januari, tijdens een online bijeenkomst. Mede dankzij de subsidie die in december door het ministerie van VWS toegekend werd aan zes samenwerkingsverbanden, kunnen in de regio Brabant nu ook de eerste stappen gezet worden op weg naar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het RZCC is penvoerder van het project.

– ICT & Health: ‘VIPP Babyconnect brengt gegevensuitwisseling dichterbij’ – januari 2022

Rondom de zwangerschap en geboorte van een kind hebben vrouwen contact met veel verschillende zorgverleners. De uitwisseling van gegevens tussen die verschillende zorgverleners verloopt vaak nog mondeling, per e-mail of fax. Dat is niet alleen inefficiënt maar ook foutgevoelig. De behoefte aan digitale gegevensuitwisseling groeit dan ook voortdurend. Dankzij subsidies in het kader van VIPP Babyconnect komt het bereiken van dat doel steeds dichterbij.

2021

 

– ICT & Health: ‘Digitale zwangerschapskaart komt dichterbij’ – december 2021

Sinds de lente van 2021 werken VIPP Babyconnect, MedMij en Nictiz aan een digitale versie van de zwangerschapskaart. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waar zwangere vrouwen alle informatie over hun zwangerschap kunnen bundelen en teruglezen. Om deze digitale integrale zwangerschapskaart weer een stap dichterbij te brengen zijn eindgebruikers bij het proces betrokken en praktijktoetsen uitgevoerd.

– Headease: ‘Dankzij hackathon is nu ook binnen de geboortezorg veilige data-uitwisseling mogelijk’- december 2021

Veilige uitwisseling van gegevens en toegang tot essentiële cliënt- en patiëntdata is één van de grootste uitdagingen in de zorg. Zo ook in de geboortezorg. Tijdens de door Babyconnect georganiseerde Hackathon is het gelukt om cliëntgegevens tussen verschillende organisaties volgens de meest strenge normen digitaal uit te wisselen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het systeemonafhankelijk ‘Nuts’. Een op internationaal gebaseerde standaarden ‘open standaard’.

– ICT & Health: ‘POC Keuzevrijheid digitale gegevensuitwisseling netwerkzorg’- november 2021

In november is een succesvolle proof of concepts Nuts Bolt Zorginzage uitgevoerd die het bewijs leverde dat keuzevrijheid en digitale gegevensuitwisseling tussen regio’s in de geboortezorg praktisch haalbaar zijn. Bovendien wordt hiermee de basis gelegd om de digitale gegevensuitwisseling in de toekomst op te schalen. De vrijheid om volledig onafhankelijk te kunnen kiezen voor een leverancier, applicatie of platform is een van de grondbeginselen van VIPP Babyconnect.

PGO.nl: ‘Zo komt het vliegwiel van VIPP Babyconnect in beweging’: november 2021

In november is een succesvolle proof of concepts Nuts Bolt Zorginzage uitgevoerd die het bewijs leverde dat keuzevrijheid en digitale gegevensuitwisseling tussen regio’s in de geboortezorg praktisch haalbaar zijn. Bovendien wordt hiermee de basis gelegd om de digitale gegevensuitwisseling in de toekomst op te schalen. De vrijheid om volledig onafhankelijk te kunnen kiezen voor een leverancier, applicatie of platform is een van de grondbeginselen van VIPP Babyconnect.

– Informatieberaad Zorg: ‘CareCodex ontvangt DIZRA-award voor programma VIPP Babyconnect’ – april 2021

Tijdens de online Meetup van het Informatieberaad Zorg op 19 april ontving Stichting CareCodex de DIZRA-award uit handen van SG Erik Gerritsen. Zij ontvingen deze award voor hun bijdrage aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg met het programma VIPP Babyconnect.

– CPZ: ‘DIZRA award voor programma VIPP Babyconnect’ – april 2021

Stichting CareCodex heeft op 19 april de DIZRA award ontvangen voor de bijdrage aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg met het programma VIPP Babyconnect. De DIZRA award wordt sinds 2020 ieder jaar uitgereikt aan een organisatie in de zorg die zich actief heeft ingezet om te bouwen aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg en op het terrein van de referentie architectuur.

– Nationale zorggids: ‘Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg is belangrijke stap dichterbij’ – april 2021

Tijdens een proef van VIPP Babyconnect in samenwerking met Máxima MC in Eindhoven/Veldhoven is duidelijk geworden dat het delen van gegevens uit het ziekenhuis met zorgverleners buiten het ziekenhuis door vertaling en datatransport wel mogelijk is – binnen enkele maanden en voor een fractie van de kosten.

– ICT & Health: ‘Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg kan sneller’ – april 2021

VIPP Babyconnect heeft onlangs samen met Máxima MC middels een proef aangetoond dat digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg binnen enkele maanden en tegen lage kosten gerealiseerd kan worden. Op dit moment ervaren gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen nog altijd problemen met het delen van gegevens vanuit hun zorginformatiesysteem met geboortezorgverleners, zoals de kraam of jeugdgezondheidszorg, buiten het ziekenhuis. Aanpassingen zijn kostbaar en laten vaak jaren op zich wachten.

– ICT & Health: ‘Nieuwe stappen gegevensuitwisseling geboortezorg, JGZ’ – maart 2021

VWS, het NCJ, ActiZ, GGD GHOR Nederland en VIPP Babyconnect hebben de afgelopen tijd landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt. Doel is het realiseren van digitale gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ). De betrokken partijen hebben een impactanalyse laten uitvoeren en er zijn technische testen uitgevoerd op het gebied van digitale gegevensuitwisseling.

2020

 

– De Verloskundige: ‘Digitale gegevensuitwisseling in de keten”: eerste stap gezet’ – december 2020

Verloskundige Anja van den Beldt vertelt in dit artikel wat zij verwacht van VIPP Babyconnect. Anja is mede-eigenaar van Verloskundigepraktijk Alkmaar, in de regio Noord-Holland Noord. Dit is de eerste regio die de subsidie van VIPP Babyconnect kreeg toegekend en die als eerste aan de slag ging.

– ICT & Health: ‘Digitale gegevensuitwisseling volgens Babyconnect Afsprakenstelsel’ – december 2020

Twee verloskundigenpraktijken en een gynaecoloog in een ziekenhuis gaan een beperkte sets aan gegevens uitwisselen met elkaar in een live-omgeving. Daarmee worden de kennis en inzichten van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel getoetst. Bij deze voorbeeldimplementatie worden de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en de gegevens die nodig zijn voor acute geboortezorg onderling uitgewisseld.

– ICT & Health: ‘Subsidie digitale gegevensuitwisseling geboortezorg nu regelen’ – december 2020

Wat zijn de ervaringen van de regio’s die de subsidie VIPP Babyconnect aanvragen of al hebben ontvangen? En waarom moet je als regio nu aan de slag? Paul Dral schreef er voor ICT & Health een helder artikel over.

– ICT & Health: Tijd begint te dringen voor VIPP Babyconnect subsidieaanvragen – november 2020

Geboortezorg organisaties kunnen als regionaal partnerschap nog tot medio 2021 subsidie aanvragen in het kader van VIPP Babyconnect. De aanvragen kunnen ingediend worden in november/december 2020, februari 2021 en juni 2021.

– ICT & Health: Landelijke samenwerkingafspraken VIPP Babyconnect – oktober 2020

VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg hebben landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt om tot digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te komen. De komende tijd werken de betrokken partijen aan de impactanalyse van uitwisseling van gegevens tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg.

– Nictiz: Het recept voor succesvolle uitwisseling van geboortezorginformatie – Geboortezorg webinars september 2020

Met het overkoepelende thema ‘Het recept voor succesvolle uitwisseling van geboortezorginformatie’ organiseerden Perined, VIPP Babyconnect en Nictiz in september 2020 drie webinars voor ICT-leveranciers in de geboortezorg en JGZ.

– Nationale Zorggids: Tweede regio krijgt subsidie voor digitale gegevensuitwisseling geboortezorg – september 2020

Zes ziekenhuizen, 33 verloskundigenpraktijken, zeven kraamzorgorganisaties, het CJG Rijnmond, de Star-SHL en de gemeente Rotterdam, verenigd in zes Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) gaan samen digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk maken.

– Smart Health: Regionale en landelijke ondersteuning bij informatie-uitwisseling in de geboortezorg- september 2020

Het online kennisplatform Smart Health interviewde onze CMIO Susanne Zuidhof over o.a. hoe VIPP Babyconnect de geboortezorg probeert te ontzorgen op het gebied van ICT en digitale gegevensuitwisseling.

– Zorgvisie: In VIPP Babyconnect houden zwangere vrouwen zorgverleners scherp – augustus 2020

Het blad Zorgvisie interviewde onze programmamanager Susan Osterop over het belang van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en hoe VIPP Babyconnect hieraan bijdraagt: ‘Alle zorgverleners werken met elkaar samen, behalve op digitaal vlak. Dit en de uitwisseling tussen zorgverleners en cliënten willen we met het VIPP-programma verbeteren.’

– ICT & Health: Geboortezorg kan stap zetten in digitale uitwisseling data- juli 2020

Sinds 1 juli kan de geboortezorg aan de slag met de kennis en techniek die beschikbaar is voor regionale implementatie van digitale gegevensuitwisseling.

– Verschillende regionale in Noord Holland: Geboortezorg in Noord-Holland Noord start met digitale gegevensuitwisseling rond geboorte – mei 2020

Zorgverleners betrokken bij de geboortezorg in de regio Noord-Holland hebben de handen ineengeslagen om gegevensuitwisseling rond de geboorte te verbeteren. De komende jaren gaan zij aan de slag met het landelijke VIPP-programma Babyconnect, dat inzicht in de meest actuele gezondheidsgegevens van (aanstaande) moeder en haar kind mogelijk maakt.

– Kraamsupport: Digitale gegevensuitwisseling volgende stap in kwaliteitsverbetering geboortezorg – april 2020

Met VIPP Babyconnect wordt er in de geboortezorg hard gewerkt aan het realiseren van digitale gegevensuitwisseling. Wat zijn de problemen waar in de huidige situatie waarin digitale uitwisseling beperkt is en wat is de oplossing waaraan VIPP Babyconnect met de geboortezorg werkt?

2019

– Nataal: Betere geboortezorg door digitaal delen van gegevens – december 2019

De informatieoverdracht van zorgverleners hapert regelmatig. VIPP Babyconnect helpt de geboortezorg de informatieverschillen op te heffen. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat de steun van onderaf komt en dat de gebruiker meebeslist over hoe de digitale gegevensuitwisseling eruit komt te zien.

– Eerstelijns: Optimistisch verder op een hobbelige weg – februari 2019

Digitale gegevensuitwisseling speelt een belangrijke rol bij samenwerking en communicatie in de zorg. De wil is er, maar de weg blijkt lang en vol hobbels. Toch is er optimisme. Via experimenten en krachtenbundeling worden stappen gezet. Hoe pakt het landelijk VIPP-programma Babyconnect dit aan?

– Tijdschrift voor verloskunde: Digitaal gegevens uitwisselen – februari 2019

Wat is VIPP Babyconnect precies en wat levert het de verloskundige en zwangere op? Een artikel met antwoorden op de 12 meest gestelde vragen door verloskundigen.

 

2018

– Nataal: Zwangere aan het stuur bij ontwikkeling digitale informatiedeling – december 2018

De geboortezorg ziet zich geplaatst voor een grote uitdaging om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Zo drie jaar geleden zijn de eerste stappen gezet naar een veilige en gebruiksvriendelijke informatiedeling, waarbij de zwangere aan het roer staat. Een artikel over hoe VIPP Babyconnect de regio’s ondersteunt bij de verbetering van de uitwisseling.

– SKIPR: Pionieren in de geboortezorg – december 2018

In de geboortezorg is integraal samenwerken het crescendo. De eerste resultaten hiervan zijn veelbelovend en de geboortezorg wordt een voorbeeld voor de hele sector. Ook op het gebied van digitale gegevensuitwisseling.