Betrokken partijen

  1. Digitale gegevensuitwisseling
  2. Betrokken partijen

Om veilige digitale gegevensuitwisseling voor de geboortezorg te realiseren werken veel partijen samen. Die samenwerking vindt plaats op landelijk en regionaal niveau.

Landelijk

Het VIPP-programma en veel andere betrokken partijen regelen op landelijk niveau alle randvoorwaarden en ontwikkelingen om  digitale gegevensuitwisseling te realiseren.

De betrokken landelijke partijen zijn onder andere:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Medmij, Registratie aan de Bron, College Perinatale Zorg (CPZ), Perined, Nictiz, Federatie van VSV’s, Stichting CareCodex, RSO Nederland, VZVZ, Twiin, Medmij, GGD GHOR Nederland, NVOG, Bo geboortezorg, Actiz, NVZ, NVK, NFU, Zn, Patiëntenfederatie Nederland, NCJ, KNOV.

Regionaal

Het regionaal partnerschap werkt samen aan de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en hun cliënten.

Elk partnerschap bestaat uit minimaal drie verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). Daarnaast is de GGD of andere aanbieder van jeugdgezondheidszorg bij voorkeur ook betrokken.

Leveranciers

Om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg technisch te realiseren zijn onder andere de volgende soorten leveranciers nodig:

  • Leveranciers van zorginformatiesystemen, zoals kraamzorginformatiesytemen, verloskundiginformatiesystemen of een ziekenhuisinformatiesystemen.
  • Leveranciers die oplossingen hebben om geboortezorggegevens uit een informatiesysteem toegankelijk te maken voor andere informatiesystemen.
  • Leveranciers van oplossingen voor het inzien van geboortezorggegevens, bijvoorbeeld viewers. Een viewer is een extra scherm dat in het eigen systeem geopend kan worden op gegevens te kunnen inzien. Je hoeft niet apart in te loggen.
  • Leveranciers van (generieke) voorzieningen voor authenticatie, adressering en autorisatie.

In de praktijk zit er overlap tussen deze leveranciers. Zo zal een aantal leveranciers van zorginformatiesystemen hun systemen uitbreiden om ook gegevens beschikbaar te kunnen maken voor andere zorginformatiesystemen.

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Overzicht overleggen

Bij VIPP Babyconnect wordt veel afgestemd met landelijke en regionale partijen. Benieuwd naar de overleggen die gevoerd worden en waarom?

Bekijk ons overzicht »

ps. dit interactieve overzicht werkt het beste in Google Chrome.

b3lineicon|b3icon-users-group||Users Group

Initiatiefnemers

Voorafgaand aan VIPP-programma Babyconnect gaf VWS aan een stuurgroep de opdracht om het definitieve VIPP-programma op te zetten. Deze stuurgroep werd gevormd door RSO Nederland, College Perinatale Zorg, Nictiz, Perined en Stichting CareCodex.

VIPP-programma's

Het ministerie van VWS heeft voor verschillende zorgsectoren VIPP-programma’s ingericht. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. Babyconnect is zo’n VIPP-programma.

De belangrijkste doelstelling van deze programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een MedMij-gecertificeerd PGO. Alle VIPP-programma’s werken hieraan.

Meer informatie over en links naar de VIPP-programma’s vind je hier.

 

 

 

Informatieberaad Zorg

Het Informatieberaad Zorg werkt aan een landelijk en duurzaam informatiestelsel om digitale gegevensuitwisseling in de hele zorgsector te realiseren. Hiervoor zijn 4 outcomedoelen geformuleerd. Deze geven ook richting aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Meer informatie vind je op de site van Informatieberaad Zorg »