Stand van zaken

De regionale partnerschappen in de geboortezorg gaan aan de slag met het in de praktijk brengen van digitale gegevensuitwisseling. Welke regionale partnerschappen er zijn en wat de stand van zaken is, lees je op deze pagina.

De regionale partnerschappen

Een regionaal partnerschap is een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). Bij voorkeur neemt de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of een andere aanbieder van jeugdgezondheidszorg in de regio deel.

De partnerschappen

  1. Noord-Holland
  2. Noord-Holland Noord
  3. Amsterdam/Amstelveen/Almere
  4. Gelderland/Overijssel
  5. Utrecht/Amersfoort
  6. Regio west
  7. Rijnmond
  8. Brabant
  9. Limburg

Stand van zaken

Momenteel hebben vier regionale partnerschappen de subsidie toegekend gekregen om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Dat zijn de regio’s Noord-Holland Noord, Rotterdam Rijnmond, Noord-Nederland en Amsterdam-Amstelland-Almere. In juni 2021 hebben de overige regionale partnerschappen een subsidieaanvraag ingediend. Later dit jaar krijgen zij antwoord hierop.

Niet alle VSV’s zijn aangesloten bij een regionaal partnerschap. De meeste regionale partnerschappen laten de komende tijd VSV’s aansluiten. Dit wordt het ‘groeimodel’ genoemd. Van de in totaal 72 VSV’s nemen er medio 2021 45 deel in een regionaal partnerschap. 26 VSV’s hebben de intentie om later in te stappen. Met 1 VSV wordt nog gesproken over deelname. In de meeste regionale partnerschappen (78%) doet in ieder geval één of meer jeugdgezondheidszorgorganisatie(s) mee. Dit is geen verplichting in de VIPP Babyconnect beleidsregel, maar wel wenselijk.

Het schema hieronder is een weergave van de 9 regionale partnerschappen in ontwikkeling met het aantal VSV’s dat nu in het partnerschap zit en de VSV’s die later willen aansluiten.

b3lineicon|b3icon-cursor-click||Cursor Click

Meer info over de regio

Regionale partnerschappen krijgen een pagina op een digitaal platform. Hierop lees je meer informatie over de regio.

Noord-Holland Noord

Rijnmond

Amsterdam-Amstelland Almere

Noord Nederland

Gelderland/Overijssel

Utrecht/Amersfoort

West

Brabant

Limburg