Stand van zaken

 1. Implementatie
 2. Stand van zaken

De regionale partnerschappen in de geboortezorg gaan aan de slag met het in de praktijk brengen van digitale gegevensuitwisseling. Welke regionale partnerschappen er zijn en wat de stand van zaken is, lees je op deze pagina.

De regionale partnerschappen

Een regionaal partnerschap is een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). Bij voorkeur neemt de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of een andere aanbieder van jeugdgezondheidszorg in de regio deel.

De partnerschappen

 

 1. Noord Nederland
 2. Noord-Holland Noord
 3. Amsterdam/Amstelveen/Almere
 4. Gelderland/Overijssel
 5. Utrecht/Amersfoort
 6. Regio west
 7. Rijnmond
 8. Brabant
 9. Limburg

Stand van zaken

Allen negen regionale partnerschappen hebben de subsidie toegekend gekregen om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Dat zijn de regio’s Noord-Holland Noord, Rotterdam Rijnmond, Noord-Nederland en Amsterdam-Amstelland-Almere,  Limburg, Brabant, West (Leiden, Leiderdorp, Gouda en Den Haag), Proscoop (Gelderland en Overijssel) en regio Utrecht-Amersfoort.

Niet alle VSV’s/IGO’s of zorgaanbieders zijn aangesloten bij een regionaal partnerschap. Met de herziening van de beleidsregel in juni 2022 hebben zij de mogelijkheid om alsnog aan te sluiten. In de meeste regionale partnerschappen (78%) doet in ieder geval één of meer jeugdgezondheidszorgorganisatie(s) mee. Dit is geen verplichting in de VIPP Babyconnect beleidsregel, maar wel wenselijk.

b3lineicon|b3icon-cursor-click||Cursor Click

Meer info over de regio

Regionale partnerschappen krijgen een pagina op een digitaal platform. Hierop lees je meer informatie over de regio.

Noord-Holland Noord

Rijnmond

Amsterdam-Amstelland Almere

Noord Nederland

Gelderland/Overijssel

Utrecht/Amersfoort

West

Brabant

Limburg