Functioneel Ontwerp

  1. Toolkit
  2. Functioneel Ontwerp

Om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren, is betrokkenheid van alle eindgebruikers nodig. In het Functioneel Ontwerp staan hun eisen en wensen voor digitale gegevensuitwisseling.

Welke eisen stellen alle gebruikers aan de functionaliteit? Welke informatie willen zij op welk moment in kunnen zien? In antwoord op deze en meer vragen is een functioneel ontwerp opgesteld.

Het ontwerp is bedoeld voor alle betrokken partijen in de geboortezorg. Dit zijn de vrouw die zwanger wil worden, zwanger is of zwanger was, de zorgverleners, de zorgorganisaties en andere partijen.

Documenten en handboeken

Om de implementatie van gegevensuitwisseling in de geboortezorg in de regio’s mogelijk te maken, werkt het programmabureau van VIPP Babyconnect met verschillende documenten en handboeken. Deze hebben ieder een ander focuspunt:

Framework

Het startdocument van VIPP Babyconnect. Het stelt de kaders om tot een gezamenlijke aanpak voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te komen.>>>

Functioneel ontwerp

Hierin staan de eisen van alle gebruikers over digitale gegevensuitwisseling centraal: wat willen zij op welk moment zien.>>>

Roadmap 2021-2023

Hierin staan de stappen die nodig zijn om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken. De Roadmap geeft inzicht wat er de komende jaren gedaan moet worden.>>>

Afsprakenstelsel

Om digitale gegevensuitwisseling te bereiken is interoperabiliteit nodig. Dit stelsel bevat technische specificaties, veel kennis en achtergrondinformatie hiervoor.>>>