Functioneel ontwerp

Als je zwanger bent, zwanger wilt worden of zwanger was, krijg je te maken met verschillende zorgverleners. Om de samenwerking tussen de cliënt en de zorgverlener, en tussen de zorgverleners onderling te verbeteren, en om de cliënt een centrale rol te geven, zijn afsprakenover de informatiedeling nodig.

Welke eisen stellen alle gebruikers aan de functionaliteit? Welke informatie willen zij op welk moment in kunnen zien? In antwoord op deze en meer vragen heeft Babyconnect in opdracht van RSO Nederland een functioneel ontwerp opgesteld.

Het ontwerp is bedoeld voor alle betrokken partijen in de geboortezorg. Dit zijn zowel de vrouw die zwanger wil worden, zwanger is of zwanger was, als ook de zorgverleners, de zorgorganisaties en andere partijen.

Verschil tussen het Functioneel Ontwerp en de andere handboeken

Om de implementatie van gegevensuitwisseling in de geboortezorg in de regio’s mogelijk te maken, werkt het programmabureau van VIPP Babyconnect met verschillende documenten en handboeken die ieder een ander focuspunt hebben:

Het Framework is het startpunt van VIPP Babyconnect. Het stelt de kaders om tot een gezamenlijke aanpak te komen die voor de hele geboortezorg werkt.

In het Functioneel Ontwerp staan de eisen van alle gebruikers met betrekking tot de digitale gegevensuitwisseling centraal: wat willen zij op welk moment zien.

De Roadmap 2019-2022 toont welke stappen er nodig zijn binnen de geboortezorg in Nederland om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken. Dankzij de Roadmap hebben alle betrokken partijen inzicht wat er de komende jaren gedaan moet worden om in 2022 digitale gegevensuitwisseling te realiseren in de geboortezorg.

Het Handboek Interoperabiliteit Babyconnect beschrijft de elementen die nodig zijn voor uitwisseling van gegevens, omschreven volgens de lagen van het interoperabiliteitsmodel. Bij dit handboek wordt de nadruk gelegd op wet- en regelgeving, security, privacy en governance, standaarden en profielen, certificering (de alle lagen overstijgende ‘pilaren’) en de lagen organisatiebeleid, zorgproces en informatie.

Het Handboek Technische Architectuur Babyconnect beschrijft hoe gegevensuitwisseling gerealiseerd kan worden en legt daarmee de nadruk op de onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel: applicaties en IT infrastructuur.

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel bevat technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie die nodig zijn om gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling van geboortezorg te bereiken.