Implementatie

  1. Implementatie

Het stappenplan geeft een overzicht van wat regionale partnerschappen moeten doen om digitale gegevensuitwisseling te realiseren tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en cliënten. Het is een handvat voor implementatie.

Wat moet er gebeuren?

Regionale partnerschappen die de subsidie hebben aangevraagd gaan aan de slag met de implementatie. In deze fase moeten zij een aantal stappen zetten. De projectleider die de regio heeft aangesteld houdt daarbij het proces in de gaten.

Voor een goede implementatie zijn niet alleen afspraken nodig over techniek, maar ook over samenwerking in de regio. Er zijn meerdere hulpmiddelen beschikbaar die de implementatie ondersteunen. In het stappenplan geven we bij elke stap aan welke tool kan worden gebruikt.