Afsprakenstelsel

  1. Afsprakenstelsel

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg geeft kaders en randvoorwaarden om digitale gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen.

Waarom een afsprakenstelsel?

Het afsprakenstelsel beschrijft de afspraken, architectuur en technische specificaties die nodig zijn om interoperabiliteit in de geboortezorg te bereiken. Met interoperabiliteit realiseer je digitale gegevensuitwisseling die voor iedereen werkt. Het uitgangspunt van interoperabele uitwisseling is: de juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en de juiste zorgverlener. Hieronder zie je een afbeelding van het interoperabiliteitsmodel waar de uitwisseling aan moet voldoen:

Technische architectuur

Iedere regio heeft een technische architectuur nodig om de uitwisseling in de praktijk te brengen. Een architectuur is een technisch ontwerp voor de gegevensuitwisseling. Hoe die architectuur er in de regio uit komt te zien hangt af van de eisen en wensen van de eindgebruikers, het zorgproces en de samenwerking tussen zorgverleners. Deze elementen zijn leidend voor het vormgeven van uitwisseling, de techniek volgt hieruit.

Belangrijk is dat de architectuur ook voldoet aan de eisen van interoperabiliteit.

De architectuur bestaat uit onderdelen of oplossingen die geïmplementeerd moeten worden in de regio. Implementatiehandleidingen helpen hierbij.

Wat zijn implementatiehandleidingen?

Een implementatiehandleiding is een hulpmiddel voor regionale projectleiders om een bepaalde oplossing of software, zoals een viewer, bij een of meerdere zorgaanbieders in te voeren. Zo’n handleiding beschrijft in verschillende stappen hoe je die invoer het beste aan kunt pakken. Je leest erin wat de activiteiten, doorlooptijden, afhankelijkheden en succescriteria zijn. Een projectleider kan hiermee in verschillende stappen de benodigde informatie aan de juiste personen beschikbaar stellen om het project uit te voeren. De implementatiehandleidingen worden door het programmabureau per proces en per zorginformatiesysteem opgesteld.

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Tip!

In dezelfde omgeving als het afsprakenstelsel vind je ook een applicatieoverzicht. Dit geeft per applicatie de status van de ontwikkeling en de plannen aan. Daarnaast vind je in dezelfde omgeving een rubriek met veelgestelde vragen (Q&A), en later ook een rubriek over vragenlijsten. Deze vragenlijsten gaan ook digitaal uitgewisseld worden.