Samenwerken met leveranciers

  1. Jaaroverzicht
  2. Samenwerken met leveranciers

Samenwerken met leveranciers

Samenwerken aan de beste uitkomst voor moeder en kind, daar doen we het voor. Dit kunnen we uiteraard niet alleen. Hiervoor werken we ook samen met leveranciers, zodat er een landelijk dekkend netwerk (LDN) ontstaat voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Een LDN dat ook kan en al wordt ingezet voor andere gegevensuitwisselingen zoals medicatieoverdracht, verpleegkundige overdracht en palliatieve zorg. Enkele hoogtepunten uit 2023 waren:

Samen voor de best mogelijke geboortezorg

Vrijdag 10 november hebben de penvoerders van de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking. Na een intensief afstemmingstraject zijn de leveranciers van de verloskundiginformatiesystemen en de partnerschappen akkoord. Er zijn afspraken gemaakt over wat en wanneer er opgeleverd wordt om gezamenlijk het eindresultaat te kunnen halen. Dat betekent dat de partnerschappen verder kunnen met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De daadwerkelijke implementatie- en ontwikkelactiviteiten zijn van start gegaan!

Lees meer >>>

XIS Keurmerk Geboortezorg – verkenningsfase afgerond

In 2023 heeft de werkgroep XIS Keurmerk Geboortezorg de verkenningsfase naar de ontwikkeling van een keurmerk voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg afgerond. Met de input en feedback van eindgebruikers en softwareleveranciers heeft de werkgroep deze fase positief af kunnen ronden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg. In de volgende fase wordt gewerkt aan de voorbereiding van de introductie van het keurmerk.

Het doel van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is het verbeteren van de zorg voor moeder en kind door de juiste informatie op het juiste moment bij de cliënt en de juiste zorgverlener. Een XIS Keurmerk Geboortezorg kan hieraan bijdragen, omdat het eisen stelt aan informatiesystemen op basis van een duidelijke vraagbundeling. Hierbij kunnen die eisen ook verder gaan dan alleen gegevensuitwisseling. De informatiebehoeften van eindgebruikers vormen de start voor het stellen van eisen aan leveranciers en het vaststellen over leveranciers voldoen aan de eisen eindigt ook weer met de goedkeuring van eindgebruikers. Zorgverleners hebben daarmee met het XIS keurmerk de zekerheid dat de ICT voldoet aan de eisen.

Door het optimaal gebruik van beschikbare capaciteit en technische mogelijkheden wordt het, vanuit maatschappelijk belang, ook mogelijk om efficiënt met kosten om te gaan. Dit alles moet leiden tot een naadloze aansluiting van de vraagkant van eindgebruikers en de aanbodkant van leveranciers.

Lees meer over de ontwikkelingen van het XIS keurmerk geboortezorg in 2023:

Samenwerking Hinq

Hinq is een zorgcoöperatie die al jaren IT diensten levert in onder meer de chronische pijnzorg, palliatieve zorg, verpleegkundig overdracht en medicatieoverdracht. HINQ is ook leverancier van een zogenaamd integratieplatform en van een integrale viewer. Deze viewer kan zowel worden ingezet voor zorgverlener – zorgverlener communicatie, als worden ingezet als een Mijn Gezondheid Omgeving (MGO) voor patiënten en burgers.

Alle 9 regionale partnerschappen hebben onafhankelijk van elkaar voor het platform en de viewer van deze Hinq gekozen en met deze partij contracten gesloten. Hierdoor is de unieke situatie ontstaan dat in heel Nederland een en hetzelfde integratieplatform en een en dezelfde viewer wordt ingezet. Dit maakt gegevensuitwisseling in de geboortezorg eenvoudiger en biedt unieke kansen voor opschaling naar de gehele gezondheidszorg.

Als onderdeel van de interviewreeks ‘Onder de motorkap’ spraken wij Hans Niendieker (bestuurder van HINQ) en Tristan Garssen (CEO van Formelio, softwareleverancier van HINQ). Zij vertelden over de gedachtegang van HINQ en waarom zij vinden dat VIPP Babyconnect zo belangrijk is voor de hele zorg.

Lees verder >>>

Lees meer over de samenwerking met Hinq:

 

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via

info@carecodex.org.