1. Nieuws
  2. Leveranciers geïnformeerd tijdens bijeenkomst XIS Keurmerk Geboortezorg

Leveranciers geïnformeerd tijdens bijeenkomst XIS Keurmerk Geboortezorg

1 augustus 2023

4 juli jl. vond de derde sessie plaats met softwareleveranciers in de geboortezorgsector. De bijeenkomst is onderdeel van het ontwikkelen van een XIS Keurmerk Geboortezorg. Er was weer een goede vertegenwoordiging van leveranciers. In deze bijeenkomst werden zij op de hoogte gebracht over het ‘wat’ en ‘hoe’ van het project. Naast leveranciers voor o.a. informatiesystemen voor verloskundigen, kraamzorginstellingen en ziekenhuizen, waren ook Nictiz en Zorgverzekeraars Nederland aanwezig. 

Waarom een keurmerk? 

Het doel van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is het verbeteren van de zorg voor moeder en kind door de juiste informatie op het juiste moment bij de cliënt en de juiste zorgverlener. Een XIS Keurmerk Geboortezorg kan hieraan bijdragen, omdat het eisen stelt aan informatiesystemen op basis van een duidelijke vraagbundeling. Zo start de leverancier met de behoeften van eindgebruikers en eindigt ook weer met de goedkeuring van eindgebruikers. Zorgverleners hebben met een keurmerk de zekerheid dat de ICT voldoet aan de eisen. 

Door het optimaal gebruik van beschikbare capaciteit en technische mogelijkheden wordt het, vanuit maatschappelijk belang, ook mogelijk om efficiënt met kosten om te gaan. Dit alles moet leiden tot een naadloze aansluiting van de vraagkant van eindgebruikers en de aanbodkant van leveranciers. 

Leveranciersbijeenkomst 4 juli 

De vragen en input van de bijeenkomst worden meegenomen in de verdere uitwerking van de ontwikkeling van het keurmerk. Veel vragen hadden betrekking op de aansluiting op andere landelijke initiatieven met betrekking tot gegevensuitwisseling. Ook is er gesproken over hoe vraagbundeling georganiseerd kan worden, de praktische waarde van normen en hoe extra lasten voor leveranciers vermeden kunnen worden.  

Hoe verder? 

De aanwezigen hebben afgesproken het vervolg op te pakken. De volgende stap is het inhoudelijk bespreken van een eerste versie van de keurmerknormen. Dit vindt plaats in oktober samen met de focusgroep Geboortezorg van OIZ (Vereniging van organisaties voor ICT in de zorg). Daarnaast is OIZ gevraagd een stuurgroeplid af te vaardigen naar de stuurgroep XIS Keurmerk Geboortezorg. 
Met deze vervolgstappen streven we naar een gestructureerd proces en samenwerking met alle belanghebbenden om de geboortezorgsector te verbeteren en te voorzien van passende keurmerknormen. 

 

Lees ook: Duurzaam informatiestelsel geboortezorg start met behoeften van eindgebruikers en eindigt met hun goedkeuring over de toepassingen hiervan