1. Nieuws
  2. Mening eindgebruiker is topprioriteit tijdens viewer-bijeenkomsten

Mening eindgebruiker is topprioriteit tijdens viewer-bijeenkomsten

21 december 2023

Inmiddels is het een half jaar geleden dat de eerste eindgebruikers betrokken raakten bij de ontwikkelingen van de viewer. De wensen en eisen van eindgebruikers waren al eerder in kaart gebracht en nu zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarbij de eindgebruikers direct aan tafel zitten met de leverancier van de viewer, zorgcoöperatie HINQ. Co-creatie met de eindgebruikers staat centraal; zij gaan immers de viewer gebruiken en hebben daarom een prominente stem in het geheel. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt voornamelijk input opgehaald over de functionele eisen en wensen van eindgebruikers. Staat alles op een bruikbare plek? Is het overzichtelijk en begrijpelijk? Tijdens de laatste bijeenkomst hebben Clémence Dullaart en Matthijs Rebel van Zorgcoöperatie HINQ de nieuwe ontwerpen van de viewer doorgenomen met de eindgebruikers. In de viewer zien de zorgverleners overzichten van gebundelde gestructureerde data. Daarmee ziet men snel wat de belangrijkste en relevante gegevens zijn van de cliënt/patiënt. Denk hierbij aan de persoonlijke gegevens, de reden voor bijvoorbeeld een doorverwijzing en de medische voorgeschiedenis. 

De zorgverleners die aanwezig zijn tijdens de bijeenkomsten reageren enthousiast op de viewer. Zo wordt het “mooi” en “overzichtelijk qua opmaak” genoemd. Aansluiting vinden bij de zorgverleners en de viewer tot een werkbaar systeem maken is topprioriteit, zodat de zorgverleners meerwaarde inzien en met de viewer aan te slag kunnen. De bijeenkomsten rondom de viewer worden komend half jaar nog maandelijks georganiseerd, waarna de viewer klaar moet zijn voor gebruik. 

Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over de viewer? Neem dan contact op via info@carecodex.org.
Wil je meer weten over de eindgebruikersactiviteiten in het algemeen of de viewer-eindgebruikersgroep? Stuur dan een bericht naar eindgebruikers@geboortezorg.org.