1. Nieuws
  2. Starten om verder te komen

Starten om verder te komen

21 december 2023

Eind november vond in het Catharina Ziekenhuis een demobijeenkomst plaats met vijf ChipSoft (HiX) ziekenhuizen uit Brabant en Limburg georganiseerd door RZCC, dat penvoerder is van Babyconnect Brabant en Babyconnect Limburg. Projectleiders Evi van der Linden en Pieter Don hebben de inhoud van digitale gegevensuitwisseling toegelicht en vervolgens gaf HINQ een demonstratie van de viewer aan de functioneel beheerders, ziekenhuisinformatici en applicatiebeheerders. 

De funtioneel beheerders uit het Jeroen Bosch ziekenhuis, het Catharina Ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum, het SJG Weert en het Elkerliek Ziekenhuis doorliepen met elkaar het proces van publiceren en raadplegen van data in de viewer aan de hand van een testscript. Het doel van deze bijeenkomst was ervaring opdoen met de functionaliteit van de koppeling en kennis delen.  

Matthijs Rebel (zorgnetwerkcoöperatie HINQ) toonde de verschillende dashboards van de viewer die de zorgverlener te zien krijgt. De kritische feedback van de functioneel beheerders op het proces van publiceren naar de viewer kwam niet helemaal onverwacht en was ook begrijpelijk. De feedback betrof o.a. het nog niet automatisch kunnen publiceren van documenten vanuit HiX en het belang dat documenten dezelfde naam dienen te hebben.  

Het ontsluiten van data vanuit het bronsysteem naar de viewer wordt ontwikkeld in fasen. In diverse stappen wordt gewerkt met een groeimodel. In de praktijk betekent dit dat nu nog niet alle informatie ontsloten kan worden uit de verschillende bronsystemen. Gaandeweg komt steeds meer informatie beschikbaar. Ook moet er nu nog veel handmatig werk verricht worden door de zorgverlener, waardoor er nog sprake is van twee werkprocessen naast elkaar. Stap voor stap groeit het naar een compleet overzicht en wordt handmatig werk overbodig. Daarnaast is HINQ bezig om de gebruiksvriendelijkheid van de viewer te verbeteren met een eindgebruikersgroep, bestaande uit diverse zorgverleners.  

Naast het doorlopen van het proces van publiceren en raadplegen, zijn ook enkele inhoudelijke thema’s behandeld. Zo is het ontsluiten van de integrale zwangerschapskaart door een brief te vullen vanuit standaardtekstblokken besproken. Daarnaast werd gesproken over welke zorgverleners toegang tot de viewer moeten krijgen. Ook is het ontsluiten van echoscopieresultaten besproken en is gekeken naar een voorstel voor de aanpak van de instructie voor zorgverleners.  

De conclusie van deze middag was dat de deelnemers blij zijn te zien dat het publiceren en raadplegen van gegevens werkt, maar er leven nog vragen over de toepassing in de praktijk. Het is belangrijk dat de verwachtingen van de eindgebruikers steeds goed besproken worden. Advies is dan ook om klein te beginnen en steeds verder uit te rollen. In het algemeen was de stemming: We moeten starten om verder te komen. 

Meer informatie over de regionale partnerschappen Brabant en Limburg vind je hier: 
Brabant
Limburg