1. Nieuws
  2. Eindgebruikers denken mee over XIS Keurmerk Geboortezorg

Eindgebruikers denken mee over XIS Keurmerk Geboortezorg

28 september 2023

Tijdens de eindgebruikersbijeenkomsten van maandag 18 september en woensdag 20 september  hebben eindgebruikers meegedacht over de vorming en formulering van het normenkader voor het XIS Keurmerk Geboortezorg. 

Een landelijke werkgroep is op dit moment verantwoordelijk voor het opstellen van de eisen waar leveranciers van de zorginformatiesystemen in de geboortezorg aan moeten voldoen. Deze eisen worden verzameld in een landelijk normenkader. Dit normenkader stelt eisen aan de zorginformatiesystemen voor het digitaal uitwisselen van medische gegevens van de cliënt. De leveranciers die aan deze eisen voldoen, ontvangen het XIS Keurmerk Geboortezorg.  

Voor de ontwikkeling van het XIS Keurmerk Geboortezorg werd de kennis, ervaring en inzichten van eindgebruikers ingezet. Tijdens twee digitale sessies werd de eerste opzet van het normenkader besproken. Zo werd er gekeken naar de volledigheid en werd er een prioritering gemaakt in de normen vanuit het perspectief van de zorgverleners. Inhoudelijk werden de normen één voor één doorlopen en werd waardevolle input verzameld. Dit wordt verder meegenomen in de formulering van de normen. Door de bijeenkomsten is de praktijk nauwer betrokken bij de vorming van het normenkader, zodat het keurmerk aan de eisen en wensen van zorgverleners gaat voldoen. De resultaten en vervolgstappen van de bijeenkomsten worden op een later moment nog gepresenteerd. 

Lees ook:  Leveranciers geinformeerd tijdens bijeenkomst XIS Keurmerk Geboortezorg