1. Nieuws
  2. Mijlpaal Babyconnect Midden- en Oost-Nederland: regio Arnhem test digitale gegevensuitwisseling

Mijlpaal Babyconnect Midden- en Oost-Nederland: regio Arnhem test digitale gegevensuitwisseling

30 maart 2023

Een enorme stap voorwaarts! Op donderdag 23 maart testten zorgverleners uit het ziekenhuis, twee verloskundigenpraktijken en een kraamzorgorganisatie gezamenlijk de viewer van HINQ in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Het in de praktijk ervaren hoe de viewer werkt is een cruciale stap in voorbereiding op de implementatie van digitale gegevensuitwisseling. En levert interessante informatie op voor verdere uitbreiding. Er is getest met de systemen Chipsoft HiX, Atermes, Orfeus en Vrumun.

Het volledige bericht van Proscoop van 30 maart jl. lees je hieronder.

Test gegevensuitwisseling in de keten
Centraal stonden de gegevens van Jenneke Mouwen, de fictieve testcliënt. Zorgverleners openden door middel van een Single Sign-On (SSO) koppeling vanuit hun eigen bronsysteem de viewer van HINQ. In de viewer konden zij gegevens publiceren en de toegang daartoe instellen. Vervolgens werd bekeken of de gezondheidsgegevens over Jenneke, vanuit de verloskundigenpraktijk en het ziekenhuis bekeken konden worden door alle zorgverleners in de viewer. De gegevens die uitgewisseld werden waren documenten. Een volgende stap is het uitwisselen van gestructureerde data.

Testervaringen zorgverleners: blij verrast
Laura Janssen, eerstelijns verloskundige die met Orfeus werkt, nam deel aan de test. “Het is mooi om te zien dat wat technisch kan, ook werkt in de praktijk. In een paar logische stappen deel ik de zwangerschapskaart met het ziekenhuis en de kraamzorg. Het werkt heel makkelijk en het kost me minder handelingen dan hoe ik nu een zwangerschapskaart naar het ziekenhuis stuur. Ook fijn dat gegevens vanuit het ziekenhuis nu direct beschikbaar zijn”. De ervaringen die zijn opgedaan vormen belangrijke input voor de verdere ontwikkeling en implementatie van de viewer. Een voorbeeld hiervan is de wens om alleen de meest recente versie van de zwangerschapskaart te tonen in de viewer.

Ook zagen we dat documenten die meerdere keren gepubliceerd worden, ook meerdere keren in de viewer kunnen komen te staan. Belangrijke input voor zowel de techniek als voor samenwerkingsafspraken. Ilona Kwaks, kraamzorg, zegt hierover: “Het is niet erg dat in een testfase nog niet alles lukt. Het is juist mooi dat nu naar voren komt wat doorontwikkeld moet worden.”

Francis Hartog, gynaecoloog, is blij verrast. “Ik ben tevreden over de techniek. De viewer is makkelijk toegankelijk. Je hoeft bijvoorbeeld maar één keer in te loggen. Ik ben benieuwd naar het vervolg. De echte winst zit in het uitwisselen van gestructureerde data”, aldus Francis.

Wil je ook zien hoe de viewer van HINQ werkt en eruit ziet, kijk dan hier voor een demo versie.

Vervolgstappen op weg naar uitwisseling van gestructureerde data
Als eerste stap worden de hobbels weggenomen die tijdens de test naar voren kwamen. Vervolgens wordt een volgende test in Arnhem gepland waarbij de zorgverleners een reële testcasus doorlopen en wanneer mogelijk ook gestructureerde data in één integraal overzicht (de zogenaamde tijdlijn in de viewer) kunnen raadplegen. Daarna zal er gestart worden met ingebruikname in de echte zorgomgevingen en met echte cliëntinformatie en kan naar verwachting snel opgeschaald worden naar andere organisaties.

De test kwam tot stand in samenwerking met ziekenhuis Rijnstate, Jouw verloskundige Velp, Verloskundigenpraktijk Duiven-Westervoort e.o., Kraamzorg Het Kraamnest, HINQ, Orfeus, Vrumun, Chipsoft, Atermes en de projectleiding vanuit het regionale partnerschap Midden- en Oost-Nederland door Proscoop.

De website van Proscoop vind je hier.