1. Nieuws
  2. Verkenningsfase XIS Keurmerk Geboortezorg succesvol afgesloten

Verkenningsfase XIS Keurmerk Geboortezorg succesvol afgesloten

21 december 2023

 

De afgelopen periode heeft de werkgroep XIS Keurmerk Geboortezorg de verkenningsfase naar de ontwikkeling van een keurmerk voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg afgerond. Met de input en feedback van eindgebruikers en softwareleveranciers heeft de werkgroep deze fase positief af kunnen ronden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg. In de volgende fase wordt gewerkt aan de voorbereiding van de introductie van het keurmerk.

Waarom een keurmerk?
Het doel van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is het verbeteren van de zorg voor moeder en kind door de juiste informatie op het juiste moment bij de cliënt en de juiste zorgverlener. Een XIS Keurmerk Geboortezorg kan hieraan bijdragen, omdat het eisen stelt aan informatiesystemen op basis van een duidelijke vraagbundeling. Zo start de leverancier met de behoeften van eindgebruikers en eindigt ook weer met de goedkeuring van eindgebruikers. Zorgverleners hebben met een keurmerk de zekerheid dat de ICT voldoet aan de eisen.
Door het optimaal gebruik van beschikbare capaciteit en technische mogelijkheden wordt het, vanuit maatschappelijk belang, ook mogelijk om efficiënt met kosten om te gaan. Dit alles moet leiden tot een naadloze aansluiting van de vraagkant van eindgebruikers en de aanbodkant van leveranciers.

Eindgebruikers denken mee
In september is voor de eerste keer gesproken met de eindgebruikers over het normenkader. Het normenkader stelt eisen aan de zorginformatiesystemen voor het digitaal uitwisselen van medische gegevens van de cliënt. Tijdens de bijeenkomsten met de eindgebruikers is er gekeken naar de volledigheid en de prioritering in de normen vanuit het perspectief van de zorgverleners.

Klankbordgroep softwareleveranciers afgerond
Tijdens de bijeenkomst met leveranciers in juli is gesproken over het algemene concept van het keurmerk, daarbij kwam ook de organisatie van vraagbundeling aan bod. We hebben toen besloten een klankbordgroep van softwareleveranciers samen te stellen, in samenwerking met de nieuwe focusgroep Geboortezorg van OIZ (de Vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg). Tijdens hun eerste bijeenkomst op 6 november heeft deze klankbordgroep de eerste versie van het normenkader besproken.
De softwareleveranciers hebben tijdens deze bijeenkomst waardevolle feedback gegeven om de normen verder te verbeteren, zowel voor de eindgebruikers als voor henzelf. We hebben ook gediscussieerd over hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze normen zowel haalbaar als uitvoerbaar zijn voor de softwareleveranciers.

Verkenningsfase afgerond, nu door naar vervolg
De verkenningsfase is met de bijeenkomsten van de eindgebruikers en klankbordgroep afgerond. De conclusies en aanbevelingen van deze fase zijn positief op basis van de feedback van de eindgebruikers en softwareleveranciers In 2024 wordt gewerkt aan de voorbereiding van de introductie van het XIS Keurmerk Geboortezorg in 2025. De voorbereiding bestaat uit de verdere uitwerking van het normenkader, een proeftoets van dit normenkader met een of twee softwareleveranciers. Zorgverzekeraars Nederland financiert het plan voor deze volgende stappen.
Met deze vervolgstappen streven we naar een gestructureerd proces en samenwerking met alle belanghebbenden om de geboortezorgsector te verbeteren en te voorzien van passende keurmerknormen.

Lees ook: Duurzaam informatiestelsel geboortezorg start met behoeften van eindgebruikers en eindigt met hun goedkeuring over de toepassingen hiervan