Kennis beschikbaar en delen

 1. Jaaroverzicht
 2. Kennis beschikbaar en delen

Alleen als we onze krachten bundelen kunnen we landelijk sprongen maken in veilige digitale gegevensuitwisseling. Daarom zet VIPP Babyconnect in op veel interactieve bijeenkomsten tussen alle betrokkenen: cliënten, zorgverleners, projectleiders, zorginstellingen, zorgnetwerken, data-analisten en onderzoekers, leveranciers, en het eigen programmabureau.

Bijeenkomsten

· Projectleidersbijeenkomsten

Projectleiders uit regio’s waarvan de subsidie toegekend is en die gestart waren met de implementatie namen gedurende 2020 periodiek deel aan projectleidersbijeenkomsten van het programmabureau. Deelname aan deze overleggen is volgens de subsidievoorwaarden een verplichte voorwaarde voor de projectleiders. Tijdens deze bijeenkomsten werd kennis en ervaring gedeeld, de voortgang besproken en mogelijke vraagstukken aangekaart. Zo werden voortgang en kennis gewaarborgd. Projectleiders hebben een online community (groep) waarmee zij kennis delen.

· Themabijeenkomsten ondersteuning subsidieaanvraag

De projectleiders van RSO’s en ROS’en en geïnteresseerden die zich aan het oriënteren waren of die in het proces van aanvragen zaten kwamen eveneens tijdens aparte themabijeenkomsten samen. Programmamanager Susan Osterop praatte de projectleiders maandelijks bij over de ontwikkelingen rondom VIPP Babyconnect. Vaak werd er een specifiek thema behandeld of werden ervaringsverhalen van lopende regio’s gedeeld. Op 24 april kwam na een eerste kennismakingsronde de beleidsregel VIPP Babyconnect aan bod. Ook werd het stappenplan op de Babyconnect website toegelicht. Op 26 mei stonden de eindgebruikersgroepen bij VIPP Babyconnect en architectuurscenario’s op de agenda. De digitale themabijeenkomst van 23 juni draaide rond nieuwe handreikingen die kunnen ondersteunen bij het schrijven van een subsidieaanvraag VIPP Babyconnect. Er was veel animo om meer te weten te komen over de verwezenlijkte technische oplossingen. Ruim 30 mensen namen op 21 juli deel aan de online themabijeenkomst hierover. Tijdens de bijeenkomst van 25 augustus werden de verschillende VIPP-programma’s toegelicht. De digitale bijeenkomst van 22 september stond in het teken van de laatste ontwikkelingen in de techniek. De praktijkervaringen van Noord-Holland Noord en Rijnmond én uitleg over usecases stonden ook op de agenda. De regio’s Utrecht (ROS Raedelijn) en Friesland (ROS Friesland) deelden tijdens de digitale informatiebijeenkomst voor (toekomstig) projectleiders op 20 oktober hun ervaringen over de voorbereiding op de subsidieaanvraag VIPP Babyconnect. Tijdens de maandelijkse digitale informatiebijeenkomst voor (toekomstig) projectleiders op 24 november is veel kennis en informatie onderling gedeeld. Tot slot kregen (toekomstige) projectleiders tijdens een succesvolle demonstratie op 15 december te zien hoe de uitwisseling van gegevens eruit kan zien.

Digitaal platform

· Digitaal platform in Pleio

Er wordt met verschillende mensen veel kennis ontwikkeld in de regio. Om goed samen te kunnen werken biedt het programmabureau de regio’s een digitaal platform. Elke regio kan een eigen pagina krijgen en een groep in eigen beheer waarin kan worden samengewerkt. Noord-Holland Noord en Rijnmond hebben deze gekregen. Het digitale platform is gebouwd in Pleio, een samenwerkingsplatform voor en door overheidsorganisaties dat is gericht op samenwerken en het delen van kennis.

· Online groepen

Eén van de onderdelen van Pleio is het werken met online groepen. Dankzij online groepen kan er gemakkelijk kennis worden gedeeld en samen worden gewerkt, kunnen documenten op één centrale plek opgeslagen en beheerd worden, is het gemakkelijk om vragen te stellen, discussies te starten, evenementen in te plannen en om in contact te komen met andere leden.

De online groepen zijn onderverdeeld in de vier eindgebruikersgroepen: cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten en statistiekbeheerders. Daarnaast zijn er op het digitale platform ook de volgende groepen:

 

  • Deelnemers digitale informatiebijeenkomst ontwikkelingen Babyconnect
  • Leverancierstafels
  • Ondersteuningsteam regio’s
  • Projectleiders regionale partnerschappen
  • Regionale werkgroep Oost en Midden Brabant
  • Regio Noord-Holland-Noord
  • Trainers Babyconnect
  • Veldondersteuners
  • Werkgroep Babyconnect Limburg

Bijeenkomsten voor leveranciers

Speciaal voor leveranciers van zorginformatiesystemen en integratiesystemen organiseerde Babyconnect twee identieke digitale informatiesessies over het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. De bijeenkomsten vonden plaats op 20 en 25 augustus. Tijdens deze sessies werden de leveranciers voorzien van informatie over de aanleiding, totstandkoming en structuur van het afsprakenstelsel, de belangrijkste uitgangspunten, de architectuur en de consultatieronde.

Veldondersteunersoverleg

Iedere eerste donderdag van de maand kwamen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Hierin werden de vragen die spelen in het veld besproken. Daarnaast inventariseerden de medewerkers van het programmabureau bij de partijen welke activiteiten ondernomen werden rond het onderwerp digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het programmabureau informeerde de vertegenwoordigers van de geboortezorgpartijen over de stand van zaken. Voor het veldondersteunersoverleg worden altijd uitgenodigd: medewerkers van CPZ, Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiënten federatie, VSV-Federatie, ZN, RIVM, Actiz, NCJ, GGD GHOR.

PGO Alliantie

Dankzij een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) krijgt iedereen straks op een veilige en betrouwbare manier inzicht in zijn of haar eigen medische- en gezondheidsgegevens. Om bekendheid en het gebruik van de PGO’s te stimuleren, is op 31 augustus een PGO-alliantie opgericht. VIPP Babyconnect is een van de organisaties die zich heeft aangesloten. De alliantie is opgericht binnen het programma PGO on Air, een meerjarig programma dat het gebruik van PGO’s wil stimuleren door mensen te ondersteunen bij het kennen, kiezen, gebruiken en benutten van PGO’s. Samenwerking is noodzakelijk om deze doelen te bereiken.