Ontwikkeling: Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

  1. Jaaroverzicht
  2. Ontwikkeling: Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat je informatie eenduidig vastlegt en uitwisselt. Om dit voor elkaar te krijgen moeten systemen, gemaakte afspraken en randvoorwaarden op alle niveaus van interoperabiliteit op elkaar aansluiten; van beleid tot IT-infrastructuur. Deze niveaus moeten daarbij allemaal voldoen aan de wetgeving, privacy en geldende standaarden.

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg beschrijft op alle niveaus van interoperabiliteit wat er nodig is om deze onderlinge samenhang of interoperabiliteit te bereiken voor de geboortezorg. Ook zijn er specificaties, richtlijnen en een beschrijving van alle rollen en verantwoordelijkheden in opgenomen.

Consultatieronde Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

Versie 1.0 van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg werd begin juli opgeleverd. Het VIPP Babyconnect Afsprakenstel is een set van specificaties, afspraken en regels. Hierin staat beschreven hoe de verschillende modules met elkaar ‘praten’ en hoe de beveiliging is geregeld. Ook staan alle rollen en verantwoordelijkheden beschreven. Versie 1.0 gaf houvast om een weloverwogen keuze te maken voor een architectuurscenario. Het stelsel bood drie hoofdoplossingsrichtingen (XDS, FHIR of een mengvorm). De afspraken om een gekozen architectuurscenario te vertalen naar de eigen situatie in de regio stonden er ook in beschreven. De vier eindgebruikersgroepen van VIPP Babyconnect (cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties, data-analisten & statistiekbeheerders) waren betrokken bij de totstandkoming van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. Bijna 100 mensen hebben de moeite genomen om het afsprakenstelsel te lezen en van commentaar te voorzien tijdens de consultatieronde.

Een deel van de wijzigingen en toevoegingen werd verwerkt en op 15 oktober 2020 gepubliceerd. Het ging bijvoorbeeld om verbetering van de artikelen over de processen ‘publiceren’ en ‘raadplegen’ en de beschrijving van de rollen in de architectuur. Gedurende het project wordt gewerkt aan verdere aanpassingen aan en toevoegingen van artikelen, onder andere op basis van kennis die wordt opgedaan tijdens (voorbeeld)implementaties en proof-of-concepts.

Demonstraties

In juli 2020 kregen deelnemers in de eindgebruikersgroep cliënten te zien hoe gegevens van een zorgverlenerssysteem met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werden uitgewisseld. Diezelfde gegevens kunnen ook gedeeld worden tussen zorgverleners onderling, mits de cliënt daar toestemming voor gegeven heeft.

Tijdens een succesvolle demonstratie op 15 december kregen (toekomstige) projectleiders te zien hoe de uitwisseling van gegevens eruit kan zien. Het ging hierbij om de uitwisseling van gegevens van een fictieve cliënt tussen twee verloskundigenpraktijken en een gynaecoloog in een ziekenhuis. De demonstratie vond plaats in een testomgeving en werd verzorgd door enkele leveranciers van zorginformatiesystemen en andere benodigde applicaties: Orfeus, Vrumun, HINQ, ZWConnect. Met deze succesvolle uitwisseling werd duidelijk dat de technologie werkt en voldoet aan de eisen. De aanwezigen reageerden enthousiast op de demonstratie. De vervolgstap is dat twee verloskundigenpraktijken en een gynaecoloog in een ziekenhuis op kleine schaal van start gaan met het uitwisselen van gegevens die nodig zijn voor acute geboortezorg.

Links en meer informatie over het Afsprakenstelsel