1. Nieuws
  2. Informatie over JGZ en subsidieaanvraag gedeeld tijdens informatiebijeenkomst

Informatie over JGZ en subsidieaanvraag gedeeld tijdens informatiebijeenkomst

24 november 2020

Tijdens de maandelijkse digitale informatiebijeenkomst voor (toekomstig) projectleiders op 24 november is veel kennis en informatie gedeeld. Zo werden de deelnemers meegenomen in hoe de JGZ betrokken is bij Babyconnect en beantwoordde Laura Steentjes van VWS vragen over de subsidieaanvraag.

Na de mededelingen vanuit het programmabureau Babyconnect werd er een update gegeven over de te organiseren leverancierstafels. Dit is een initiatief van enkele projectleiders uit verschillende regio’s samen met de leveranciersmanager van Babyconnect. We willen met de leveranciers uit de geboortezorg aan tafel om tot een eenduidige aanpak te kunnen komen. Aan de hand van gestructureerde vragen zal per leverancier een tafel georganiseerd worden.

Leverancierstafels

De regio’s organiseren leverancierstafels om te komen tot een uniforme uitvraag op basis van vraagbundeling, commitment leveranciers op vereisten en transparante leveranciersinformatie over planning, kosten en impact. Mensen vanuit de regio die hierbij aan willen sluiten kunnen zich aanmelden bij het programmabureau Babyconnect.

Jeugdgezondheidszorg

Het tweede agendapunt was een presentatie vanuit CJG Rijnmond, door Esther Spans, manager CJG Ijsselmonde en Coördinerend manager geboortezorgketen JGZ (Rotterdam). Zij neemt deel aan twee gebruikersgroepen van Babyconnect en vertelde over de betrokkenheid van de JGZ bij Babyconnect en bij digitale gegevensuitwisseling in de hele geboortezorg. Er werd een goede uitleg gegeven over wat de JGZ precies inhoudt, welke overdrachtsmomenten er zijn en waarom het zo belangrijk is om al vanaf de zwangerschap samen te werken met verschillende partijen. Een aandachtspunt hierbij is het betrekken van de gemeenten en o.a. aansluiting bij Kansrijke Start.

Vragen aan VWS

Als derde onderwerp stonden de vragen aan VWS over de subsidieaanvraag op de agenda. Laura Steentjes, beleidsmedewerker bij VWS – Curatieve zorg en Babyconnect in haar portefeuille, sloot aan om vragen vanuit de regio te beantwoorden. Een aantal vragen waren vooraf al doorgegeven aan Laura, maar het waren te veel vragen om in dit overleg te beantwoorden. De vragen waren zeer divers, van de vorm van het regionaal partnerschap tot aan de te behalen doelen. Naar aanleiding van een vraag over een verdeelsleutel met betrekking tot kosten in de regio en de behoefte aan handreikingen hierbij is er besloten om hiervoor een werkgroep op te starten.

Er is afgesproken dat er een overzicht wordt gemaakt van alle vragen en dat alle vragen beantwoord gaan worden. Hierbij zal onderscheid gemaakt worden tussen vragen die publiekelijk beantwoord kunnen worden (bijvoorbeeld via de FAQ op de site), en vragen die persoonlijk beantwoord moeten worden. Het programmabureau Babyconnect gaat hier vervolg aan geven.

Volgende bijeenkomst

Het was weer een zeer nuttig en goed besteed overleg, met veel informatie en vragen. De betrokkenheid is groot, en de onderlinge samenwerking groeit. Mooi om te zien hoe de partijen in dit traject samen optrekken.

De volgende bijeenkomst staat gepland op 15 december, van 9.00 tot 10.30 uur, en zal in het teken staan van enkele technische ontwikkelingen. Mocht je nog niet op de verzendlijst staan, meld je dan aan via info@carecodex.org.