1. Nieuws
  2. Hoe werken Utrecht en Friesland aan de subsidieaanvraag?

Hoe werken Utrecht en Friesland aan de subsidieaanvraag?

20 oktober 2020

De regio’s Utrecht (ROS Raedelijn) en Friesland (ROS Friesland) deelden tijdens de digitale informatiebijeenkomst voor (toekomstig) projectleiders op 20 oktober hun ervaringen over de voorbereiding op de subsidieaanvraag VIPP Babyconnect. Door het delen van praktijkvoorbeelden wordt voorkomen dat regio’s allemaal zelf het wiel uitvinden. Daarnaast weten de projectleiders elkaar te vinden en te betrekken.

Steeds meer projectleiders van een ROS of RSO en projectleiders die werken in een regio sluiten zich aan bij de maandelijkse informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en deelnemers ontvangen informatie over de ontwikkelingen van VIPP Babyconnect. Dit keer deelden Ros Raedelijn en Ros Friesland hun ervaringen. Daarnaast werden de deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen van VIPP Babyconnect.

Praktijkervaring Utrecht

Arjan Biemans van Raedelijn vertelt de deelnemers meer over de aanpak in Utrecht. Hij richt zich in zijn verhaal vooral op het bestuurlijk niveau. Waar heb je het dan over en op wie richt je je? Zijn advies is om meerdere sporen te gebruiken. Naast de VSV’s is het goed om de achterliggende partijen te betrekken. Als voorbeeld noemt Arjan dat in de regio de werkgroep met informatiespecialisten een belangrijke rol speelt. Deze werkgroep waarin informatiemanagers en -architecten deelnemen, heeft gekeken naar wat er nodig is voor infrastructuur en hoe de eerste lijn hieraan verbonden kan worden. Daarnaast zul je je dan ook nog tot de ziekenhuisbesturen moeten richten. Soms kun je dit als projectleider zelf oppakken en soms ben je in afwachting van wat managers voor elkaar krijgen.

Het is belangrijk om vanuit de praktijk te acteren. Hiermee worden de vakgebieden in de lead gezet. Anders kan het puur op ICT worden gericht. Daarom wordt gestuurd op meerdere lagen.

Bestuurders in het ziekenhuis zijn goed meegenomen en uiteraard nieuwsgierig naar het financiële plaatje. Hiervoor zijn kostenberekeningen gemaakt op basis van inschattingen. Raedelijn maakt voor de vier VSV’s in regio Utrecht een publicatie waarin stappen en keuzes worden gepresenteerd en waarmee ze hopen iedereen goed te informeren. Ook de juridische kant wordt meegenomen en ze komen zo uit op twee samenwerkingsovereenkomsten: één voor het deelnemen aan bijvoorbeeld VIPP Babyconnect, maar ook één voor echt de regionale afspraken en aanschaf van bijvoorbeeld infrastructuur.

Praktijkervaring Friesland

Jelle Nutma van ROS Friesland neemt de deelnemers mee in hun aanpak. Hij geeft inzicht in hoe zij tot subsidieaanvraag aan het komen zijn, wie zij hierin meenemen en wat hun overleg- en organisatiestructuur is. Vooral mensen meenemen en enthousiasmeren is hun missie. Zij hebben daarvoor een statementdocument opgesteld, waarin staat vermeld; waarom doe ik mee, wat moet ik doen, wat levert het me op? Dit document is voor andere regio’s een mooi voorbeeld.

De ICT-disciplines worden in Friesland door RSO Gerrit (werkgebied Noord-Nederland) opgepakt
Stichting Gerrit heeft contact met de ziekenhuizen en kijkt vooral naar de infrastructuur die voor deze regio nodig is.

Betrekken JGZ

Beide regio’s hebben goed contact met de JGZ en gaan deze ook mee laten participeren in het regionale partnerschap. De aanpak draait vooral om het rechtstreeks contact met de GGD en daarmee afspraken maken. De aansluiting van de JGZ wordt genoemd als een onderwerp voor een volgende keer om verder over te praten.

Ontwikkelingen Babyconnect

Vanuit het programmabureau zijn diverse ontwikkelingen te melden:

  • Ruim 100 reacties zijn binnengekomen op het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. Dit resulteert in het aanpassen van bestaande artikelen en het toevoegen van nieuwe artikelen. In een artikel op de website zijn de aanpassingen tot nu toe op een rijtje gezet. Het afsprakenstelsel blijft in ontwikkeling.
  • Er zijn leverancierstafels in oprichting; vanuit verschillende regio’s is de behoefte uitgesproken om gezamenlijk met leveranciers aan tafel te gaan om vragen te bespreken. Hiervoor is een aantal projectleiders uit verschillende regio’s bezig om de vragen te inventariseren. Daarna worden de leveranciers uitgenodigd. Deze tafels zijn open voor iedereen. Wie mee wil doen, kan dit aangeven bij het programmabureau.
  • Veel regio’s zijn actief in het voortraject naar de subsidieaanvraag. In onderstaand overzicht is de stand van zaken van de VSV’s weergegeven.

  • Deelnemers aan de digitale informatiebijeenkomsten kunnen samenwerken in een digitale omgeving. Hiervoor wordt een groep aangemaakt in de digitale omgeving van Pleio. In dit filmpje over Pleio wordt uitgelegd hoe deze omgeving werkt en wat je er mee kan. De deelnemers ontvangen hiervoor een uitnodigingsmail.