1. Nieuws
  2. Regio Noord-Holland Noord als eerste van start

Regio Noord-Holland Noord als eerste van start

18 mei 2020

Zorgverleners betrokken bij de geboortezorg in de regio Noord-Holland Noord hebben de handen ineengeslagen. Na de toekenning van de VIPP Babyconnect subsidie door het ministerie van VWS gaan zij de komende jaren aan de slag met de implementatie met digitale gegevensuitwisseling. Het doel is de geboortezorg te verbeteren.

Zo meldde ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland) in haar persbericht van afgelopen vrijdag 15 mei.

Onvoldoende aansluiting

De behoefte aan goede digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg is groot. Zwangere vrouwen en moeders hebben te maken met verschillende zorgverleners die onderling patientinformatie niet of beperkt digitaal kunnen delen omdat hun informatiesystemen onvoldoende op elkaar aansluiten. Medische gegevens worden momenteel nog vaak mondeling doorgegeven of per e-mail of fax gedeeld wat de kans op medische fouten vergroot en daarnaast inefficiënt is.

Evelien Timmerman, gynaecoloog Dijklander ziekenhuis: “Als ik een zwangere zie dan krijg ik een stapel papier, moet ik een groot deel daarvan over typen, waar ik én tijd mee kwijt ben, én fouten in kan maken, maar waar ik vervolgens wel mijn beslissing op baseer. Dat kan anders.

Efficiënte en veilige uitwisseling

VIPP Babyconnect moet hier een einde aan maken. Het landelijke actieprogramma maakt gebruiksvriendelijke en veilige gegevensuitwisseling mogelijk tussen cliënten en zorgverleners, en tussen zorgverleners onderling. Zo kunnen verloskundigen en gynaecologen straks waar nodig gegevens met elkaar delen, maar is ook overdracht van gegevens naar andere zorgverleners zoals jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts mogelijk. De cliënte kan haar eigen gegevens bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waar zij zelf bepaalt wie de informatie in kan zien en wanneer.

Koploper

De regio Noord-Holland Noord is koploper in de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Bijna 100 zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, echocentra, kraamzorgorganisaties en de jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland Noord hebben zich gecommitteerd aan het programma. Als eerste regio in het land hebben zij de door VWS beschikbare subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen.

Susan Osterop, programmamanager VIPP Babyconnect over de samenwerking: ‘Het volledige team van VIPP Babyconnect staat klaar om met de zorgverleners in Noord-Holland Noord van start te gaan. Zij gaan ervoor om te zorgen dat zorggegevens op de juiste plaats en het juiste moment beschikbaar zijn, en dat de cliënt bepaalt wat er met haar gegevens gebeurt. Samen gaan we laten zien dat het werkt en we gaan onze kennis delen, want digitale gegevensuitwisseling is een behoefte die in alle geboortezorgregio’s leeft.’

Het programma wordt onder regie van Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH), Stichting Zorgring, IGO Geboortehart, IJmond Geboortezorg, de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Noord-Kennemerland, West-Friesland, Waterland en de Kop van Noord-Holland en de jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland Noord de komende 3 jaar in de regio geïmplementeerd.

Om digitale gegevensuitwisseling te realiseren in een regio, kun je een subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS via VIPP Babyconnect.

Hiervoor is onder andere nodig dat je met drie VSV’s of IGO’s een regionaal partnerschap vormt, waarbij in ieder geval de GGD of andere aanbieders van jeugdgezondheidszorg zijn aangesloten.