1. Nieuws
  2. Veel animo voor uitleg techniek op bijeenkomst 21 juli

Veel animo voor uitleg techniek op bijeenkomst 21 juli

23 juli 2020

Er was veel animo om meer te weten te komen over de technische oplossingen die onlangs verwezenlijkt zijn. Ruim 30 mensen namen op 21 juli jl. deel aan de online themabijeenkomst hierover. De aanwezigen waren vooral (technisch) projectleiders van RSO’s, ROS’en, leden van werkgroepen ICT of afvaardiging namens een regio.

De technische oplossingen zijn onderdeel van de modulaire aanpak (zie kader voor meer informatie over de modules) om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. In deze aanpak zorgen drie processen ervoor dat informatie-uitwisseling tussen zorgverlener en cliënt en tussen zorgverleners onderling mogelijk is. Deze processen zijn: raadplegen, publiceren en verzamelen van gegevens (meer informatie hierover lees je hier>>>).

Jorrit Spee, landelijk projectleider ontwikkelingen Babyconnect, legde aan de hand van de modules en de architectuur uit hoe het delen van gegevens technisch werkt. Deze informatie is ook terug te vinden in het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel, dat op 1 juli gepubliceerd is.

Aansluitend op Jorrits presentatie vertelde een van de leveranciers meer over de DVZA, dat staat voor DienstVerlener ZorgAanbieder. Een DVZA zorgt ervoor dat een zorgaanbieder of -verlener gegevens kan ontsluiten naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Enkele leveranciers demonstreerden hoe de processen er in de dagelijkse praktijk uit kunnen zien. Aan de hand van verschillende viewers en PGO’s werd ook duidelijk hoe de geraadpleegde gegevens in je scherm getoond worden.

Het was helder voor de aanwezigen hoe de uitwisseling in de praktijk gaat werken. Als feedback werd aangegeven dat er goed gekeken moet worden naar de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.
Tot slot werd er een korte demonstratie gegeven over het gebruik van vragenlijsten bij digitale gegevensuitwisseling. Als voorbeeld werden de vragenlijsten vanuit het BUZZ-project getoond.

Tijdens deze positieve bijeenkomst werden veel vragen gesteld via de chat. Ook na de zomer gaan we door met deze maandelijkse bijeenkomsten waarbij specifieke thema’s nader toegelicht worden. Het is mogelijk om agendapunten aan te leveren voorafgaand aan de bijeenkomst. Hou de agenda in de gaten voor de volgende bijeenkomst.

Bekijk hier de presentatie over hoe de digitale gegevensdeling technisch werkt>>>
Bekijk hier de presentatie over DVZA>>>

Modulaire aanpak

  • Module A: Het zorginformatiesysteem waarin geboortezorggegevens worden ingevoerd door zorgverlener.
  • Module B: Een toepassing die de ingevoerde informatie van module A omzet naar zorginformatiebouwstenen (zibs).
  • Module C: Een indexvoorziening waarin staat geregistreerd waar geboortezorggegevens opgeslagen staan.
  • Module D1: Een toepassing die een vraag om specifieke informatie (leesbare taal) omzet naar een vraag in specifieke zibs.
  • Module D2: Een toepassing die de verzamelde zibs vertaalt naar leesbare taal.
  • Module E: Een toepassing die geboortezorggegevens toont op een leesscherm (viewer).