1. Nieuws
  2. Praktijkervaringen gedeeld tijdens digitale informatiebijeenkomst ontwikkelingen

Praktijkervaringen gedeeld tijdens digitale informatiebijeenkomst ontwikkelingen

25 september 2020

Iedere maand informeert het programmabureau (potentiële) projectleiders van een ROS-netwerk/RSO of projectleiders in een regio over de ontwikkelingen bij VIPP Babyconnect. Tijdens de digitale bijeenkomst van 22 september jl. stonden de laatste ontwikkelingen in de techniek, praktijkervaringen van Noord-Holland Noord en Rijnmond én uitleg over usecases op de agenda.


Stand van zaken techniek en programmabureau

  • De laatste vorderingen op het gebied van techniek zijn de ontwikkeling en de publicatie van FHIR-profielen. Betrokkenen uit de geboortezorg zijn van harte uitgenodigd om tot 30 oktober a.s. hun input te geven in een consultatieronde.
  • Het programmabureau werkt aan een update van de roadmap. Deze toont de benodigde stappen binnen de geboortezorg om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken.
  • Binnenkort vindt een gecontroleerde livegang plaats tussen een verloskundige en een gynaecoloog. Zij wisselen dan via hun eigen systemen beperkte gegevens uit van een bestaande cliënt.
    NB: meer informatie hierover volgt binnenkort op de site.

Voordat Susanne Zuidhof, CMIO bij VIPP Babyconnect, het woord gaf aan de regio’s Noord-Holland Noord en Rijnmond, vertelde ze dat het VIPP Babyconnect ondersteuningsteam in gesprek is met verschillende regio’s om tot een subsidieaanvraag te komen.

Praktijkervaringen regio Noord-Holland Noord en Rijnmond

Regio’s Noord-Holland Noord en Rijnmond hebben inmiddels een akkoord op hun subsidieaanvraag en deelden in deze bijeenkomst hun ervaringen. Rianne van den Brink, projectleider ZONH, Noord-Holland Noord richtte zich op hoe zij van start zijn gegaan. De focus lag op hoe de projectorganisatie is ingericht en hoe de planning er voor het hele project eruitziet.

Bekijk hier de presentatie>>

Tanja Swinkels en Annelies de Vries (Zorgimpuls) gaven vanuit de regio Rijnmond inzicht in de organisatie van de geboortezorg binnen hun regio en welke stappen zij hebben doorlopen om te komen tot de subsidieaanvraag. Ook deelden zij hun tips & tricks.

Bekijk hier de presentatie>>

Deelnemers enthousiast over praktijkervaringen

Beide presentaties gaven een goed beeld van hoe je als regio aan de slag gaat met het voortraject naar de subsidieaanvraag en hoe je daarna als projectorganisatie van start gaat. Deze praktijkervaringen werden dan ook enthousiast ontvangen door de deelnemers van het overleg. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de samenwerking met het programmabureau een grote rol speelt in het regionale traject.


Uitleg usecases

Hierna volgde een presentatie van Susanne Zuidhof over usecases. Wat zijn deze en welke rol spelen usecases bij de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg?

Bekijk de presentatie>>>


Veel vragen en agendapunten voor de volgende keer

De deelnemers hadden veel vragen en hieruit kwamen meteen verschillende agendapunten , zoals risicomanagement, de invulling van de architectuurscenario’s en de stand van zaken van de viewers, voor het volgende digitale overleg naar voren.

Het volgende digitale overleg is op 20 oktober a.s. De agenda sturen we vooraf aan alle deelnemers.

 

Maandelijkse bijeenkomsten met wisselende thema’s
Iedere maand wordt een thema over digitale gegevensuitwisseling besproken tijdens deze bijeenkomsten. De reacties zijn positief. De maandelijkse themabijeenkomst is een goede manier om de laatste ontwikkelingen te delen en kennis over digitale gegevensuitwisseling uit te diepen met de deelnemers. De volgende bijeenkomst is op 20 oktober. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via: info@carecodex.org